fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

Regulovat cenu Uberu a Boltu odporuje zákonům ekonomie i České republiky

0

Parlament schválil novelu zákona o taxislužbě, ve které posunul Česko o krok blíže právnímu státu, neboť zlegalizoval existující stav, kdy po Praze, Brně a dalších městech jezdí řidiči Uberu a Boltu a nabízejí zákazníkům, že je odvezou na určené místo.

V jistých ohledech to vypadá jako klasická taxislužba, v jiných ohledech se však jedná o revoluci na tomto trhu. Zejména tím, že tyto vozy nejsou vybaveny taxametrem a cena se počítá pomocí smart aplikace v telefonu řidiče.

Cena navíc není na téže trase vždy stejná, neboť ani dopravní situace na téže trase není vždy stejná. To svědčí více moderním technologiím než zastaralému taxametru. Smart aplikace počítá jednak délku trasy a jednak čas strávený na trase. Tedy tak to aspoň má fungovat, v české právní úpravě, kdy musí zákazník znát přesnou konečnou cenu, pracují aplikace pouze s odhadem v čase objednávky, kterým se pak musí řídit, ať už jsou na trase kolony, nebo ne.

Cenotvorba je přitom zcela transparentní, a pokud se zákazníkovi zdá, že s ním řidič podnikl nevýhodnou trasu, může ji na pár kliknutí v aplikaci reklamovat, a dostane peníze zpět.

Velkou technologickou novinkou společností, jako jsou Uber a Bolt u nás, Lyft v USA a další, jsou pak dynamické ceny („surge pricing“). Ty vycházejí z elementární mikroekonomické úvahy, že zvýšená poptávka zvedá rovnovážnou cenu. Pokud se tedy např. po koncertu v O2 Aréně najednou dožaduje odvozu několik tisíc lidí, zvýšená cena za odvoz způsobuje dvě věci: přiláká více řidičů (ekonomickou hantýrkou zvyšuje nabízené množství) a odrazuje zákazníky, kteří mají alternativu např. v podobě jízdy tramvají (ekonomickou hantýrkou snižuje poptávané množství). Trh se tak po počátečním poptávkovém šoku dostává rychleji do rovnováhy.

S dynamickými cenami, i když se tak nejmenují, máme každodenní zkušenosti. Obědová meníčka, vyšší ceny za večerní kursy angličtiny nebo víkendové rezervace sportovišť, levnější jízdenky a letenky v brzkých ranních hodinách než odpoledne, vyšší ceny hotelů a permanentek v hlavní sezóně… Podnikatelé se snaží zvyšováním a snižováním ceny vyrovnávat výkyvy poptávky a nabídky odjakživa. Rozdíl je ten, že díky smart aplikacím a velkém počtu zákazníků a řidičů dnes umějí některé společnosti nastavit cenu přesněji a rychleji.

Ekonomický výzkum ukazuje, že alternativní taxislužby jsou oproti těm klasickým efektivnější mj. z toho důvodu, že díky dynamickým cenám lépe pokryjí poptávku během dne nebo že dynamické ceny lépe rozprostřou řidiče ve městě. Další ekonomický výzkum ukazuje, jak se systém dynamických cen vyrovnává s problémem malého počtu taxi v ulicích a dochází ke kontraintuitivnímu závěru, že dynamické ceny umožňují nižší ceny taxislužeb. Liberální institut ve spolupráci s Centrem ekonomických a tržních analýz (CETA) publikoval studii, kde dopady dynamických cen obšírně diskutuje.

Hl. m. Praha, s posvěcením ministerstva financí, však trvá na tom, že ani dynamická cena nesmí přesáhnout cenový strop (který je nově 36 Kč/km). To však nemá oporu v ekonomické logice ani v zákoně. Ve studii rozebíráme čtyři obvyklá tržní selhání: (i) koncentraci trhu, (ii) externality, (iii) veřejné statky a (iv) asymetrické informace. Docházíme k tomu, že pražský trh s taxislužbami je velmi konkurenční, externality a veřejné statky nejsou cenovým stropem ovlivněny a o asymetrických informacích zde nemůže být řeč.

Chápeme smysl cenového stropu v době klasických taxi v letech minulých, kdy každý člověk neměl v kapse telefon, na kterém mohl lehce ověřit, zda cena odpovídá. Pro smart aplikace, které vám přesně ukazují trasu a dopředu oznamují, kolik bude cesta stát, nemá tato regulace ekonomický smysl.

Zákon o cenách taxativně vymezuje pět důvodů, ze kterých je možno přistoupit k cenové regulaci. Ani jeden zde zjevně není naplněn. Praha není svobodné město vyňaté z českých právních předpisů, musí se jimi řídit.

Ve studii proto doporučujeme přijmout regulaci obdobnou, jako ji přijali jinde v zahraničí: Klasické taxi přivolané na ulici mávnutím ruky nechť podléhá cenovému stropu. Alternativní taxi přivolané přes aplikaci, kde zákazník zná konečnou cenu předem, by však cenovému stropu podléhat nemělo. Odporuje to totiž zákonům ekonomickým i českým.


V pozměněné podobě vyšlo 10. 8. 2021 v MF Dnes pod názvem Určovat výši cen alternativním taxi je nesmysl a na iDnes.cz pod názvem Zákony platí i pro Prahu. Zrušte cenový strop alternativních taxi!

Sdílej

O Autorovi

mm

Martin Pánek je ředitelem Liberálního institutu a bývalým šéfredaktorem Laissez Faire. V minulosti pracoval jako poradce v Evropském parlamentu a je autorem knih Kompletní slepice a Částečná kráva.

Comments are closed.

All search results