fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

Úvodník

0

Vážení čtenáři,
Právě se Vám dostává do ruky první číslo časopisu, který nese jméno LAISSEZ-FAIRE. Již z názvu lze odvodit to, co je jednotícím prvkem článků publikovaných v tomto novém časopise: svoboda jednotlivce, soukromé vlastnictví a jeho svobodná směna jako základ fungování společnosti. Na prozatím čtyřech stranách naleznete jak původní příspěvky, tak i překlady článků či výňatky z děl světových autorů, kteří se těmito otázkami zabývali. Zároveň v každém čísle naleznete rubriku s názvem kniha měsíce, ve které Vám přiblížíme některý z titulů, vydaných jak v ČR, tak i v zahraničí, který by neměl být přehlédnut.
Domníváme se, že na našem trhu chybí periodikum, které by bylo výhradně zaměřeno na šíření myšlenky svobody, a proto jsme se rozhodli tuto mezeru zaplnit. Budeme se snažit prezentovat názory širokého okruhu autorů a vytvořit prostor pro střety jednotlivých myšlenkových proudů. Do konce roku 1998 připravíme 3 čísla časopisu a věříme, že jeho kvalita a unikátnost přivede mnohé z Vás k tomu, že si časopis předplatíte, což umožní jeho publikování i v roce 1999. Přáli bychom si, aby mnohé z Vás časopis LAISSEZ-FAIRE příjemně překvapil.

Sdílej

O Autorovi

mm

Mojmír Hampl je bývalý viceguvernér České národní banky, je členem rady Institutu ekonomického vzdělávání a dlouholetým spolupracovníkem časopisu Laissez Faire a Liberálního institutu. Je autorem knihy Vyčerpání zdrojů.

Comments are closed.

All search results