fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

Václav Klaus učí ekonomickou transformaci

0

Bývalý prezident České republiky Václav Klaus již několik semestrů přednáší na NF VŠE a ESF MUNI kurs Transformační procesy v ČR. Kurs je samozřejmě zajímavý tím, že Václav Klaus byl jednak aktérem a účastníkem těchto transformačních procesů a jednak je profesorem ekonomie, takže umí tyto transformační procesy analyticky uchopit.

V důsledku koronavirové karantény nemohl Klaus většinu kursu letos přednášet osobně v aule, a přednášel tak z prostor Institutu Václava Klause (IVK) online, díky čemuž mohla tento kurs sledovat i širší veřejnost, nejenom příslušní studenti. Seznam online přednášek:

Kurs by se dal rozdělit do tří částí: 1) analýza komunistické ekonomiky, 2) analýza české transformace v 90. letech, 3) analýza české ekonomiky v post-transformačním období. Klaus stihl první část odpřednášet ještě před karanténou, takže jeho analýzu komunistické ekonomiky si na YouTube bohužel neprohlédneme.

Kurs, jak jej IVK přichystal, je technicky dobře provedený, Klausovi jde rozumět a není z technického hlediska co vyčítat. Podle údajů na YouTube vidělo každou přednášku přes dva tisíce lidí, tu úplně první dokonce dvanáct tisíc lidí, to jsou úžasná čísla. Další diváci poté měli možnost kurs sledovat na Facebooku.

Co se obsahu týče, Klaus – zcela logicky – opakuje většinou věci, které čtenář jeho knih a statí důkladně zná. Náročnost přednášené látky je velmi nízká, náročnost by odpovídala kursu Ekonomická transformace pro neekonomy, nikoliv magisterskému kursu na ekonomické fakultě (nebo skutečně potřebuje student magisterské ekonomie vysvětlit, co je to J-křivka?). Tím pádem je to však naprosto ideální kurs pro širokou veřejnost.

Ať už si o Klausovi, jím vedené transformaci nebo jeho komentářích současné politiky myslíme cokoliv, toto svědectví přímého aktéra přelomové etapy české historie je z politologického, historického i ekonomického hlediska nedocenitelné. Co bychom dali za to, kdyby podobný pořad natočil třeba Tomáš Garrigue Masaryk o vzniku Československa nebo koneckonců Klement Gottwald o vzniku komunistického Československa.  Moderní technologie a akademické zaměření umožnily Václavu Klausovi, aby v knihách a tomto online semináři zaznamenal svůj pohled na vznik kapitalistického Československa a Česka.

V první polovině, kdy Klaus komentuje vlastní transformaci, je kurs ojedinělý a nelze jej nedoporučit. Česká transformace se Klausově družině povedla, jak ukazují národohospodářské statistiky, a nelze asi všechno svést na štěstí a výchozí podmínky.

Ve druhé polovině, kdy Klaus komentuje post-transformační politiku, kurs slábne. I když i zde Klaus nabízí spoustu zajímavých analytických postřehů, divák se těžko ubrání pocitu, že samotná transformace bylo mnohem nosnější a zajímavější téma.

Během živého přednášení samozřejmě udělá Klaus občas nějakou drobnou chybu, a protože v místnosti nemá našprtané studenty, není nikdo, kdo by jej opravil. To je pochopitelné a neodvratitelné. Nad čím ale divák musí klausovsky zvedat obočí a dělat nesouhlasné vlnovky je Klausovo přiznání, že nechtěl „tak brzo“ liberalizovat kapitálový účet (proč?) a že si není jistý, že princip nediskriminace na základě občanství je správný (opravdu?).

Na vyložené kroucení hlavou je potom neustálé Klausovo srovnávání čísel neočištěných aspoň o inflaci (deficit státního rozpočtu teď vs. deficit státního rozpočtu v 90. letech) a zejména povrchní kritika intervencí ČNB v letech 2013–2017.

Klaus také v celém kursu propaguje publikace IVK, což je – opět klausovským termínem – poněkud úsměvné, ale poněkud smutnější je, že nezmiňuje publikace dalších autorů k tématu, byť s nimi nemusí souhlasit. Kursu by velmi prospělo, pokud by jej přednášel společně s někým, kdo je ještě víc akademicky (a méně politicky) ukotven, např. s Dušanem Třískou. Kdyby byl předmět kursu o polovinu zkrácen (post-transformační období vypuštěno) a Tříska s Klausem se střídali po týdnu, kde Klaus by přednášel více pro veřejnost a Tříska více pro ekonomy – zahraniční papery, Edgeworthovy krabice, prospect theory (absolventi Třískova kursu vědí) – kurs by byl ještě mnohem zajímavější. Což je tedy námět pro IVK do budoucna: Zaznamenat akademický pohled Dušana Třísky na tytéž události.

Mých několik zvednutých obočí by však nemělo v žádném případě čtenáře svést z hlavní myšlenky tohoto článku: Klausův online kurs o transformaci české ekonomiky je výborný. A pokud si máte vybrat mezi Too Hot to Handle nebo jiným pořadem podřadné kvality na Netflixu a Klausovým kursem, volba je jednoznačná: Klaus.

PS: V Liberálním institutu jsme loni se stážisty shodou okolností provedli takový vlastní kurs transformace: Proč padl socialismus a jak jsme se dostali sem – základní ekonomické texty. Bohužel můj spolupřednášející není letos v Praze, ale pokusíme se něco na tohle téma vymyslet, ať už online nebo offline.

Sdílej

O Autorovi

mm

Martin Pánek je ředitelem Liberálního institutu a bývalým šéfredaktorem Laissez Faire. V minulosti pracoval jako poradce v Evropském parlamentu a je autorem knih Kompletní slepice a Částečná kráva.

Comments are closed.