Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

Ve službách svobody: Institute of Economic Affairs

0

Institute of Economic Affairs je britský think-tank, který se věnuje analytické činnosti a komunikaci témat spojených s propagací volnotržní ekonomiky. IEA byl založen v roce 1955 podnikatelem Antonym Fisherem. Think-tank sídlí v londýnském Westminsteru a je plně financován z dobrovolných příspěvků od jednotlivců, obchodních společností i nadací a částečně i z prodeje knižních publikací či vstupenek na konference.
IEA se věnuje výzkumné činnosti, jejímž výstupem jsou zejména policy papery k nejožehavějším tématům britské i globální politiky. Pořádá také řadu akcí a setkání pro odbornou veřejnost. Nezřídka patří k účastníkům knižních křtů, diskusí i konferencí konaných s přispěním IEA i laureáti Nobelových cen, významní politici a novináři. Na odborných tématech britský volnotržní think-tank spolupracuje i s vysokoškolskými lektory a se studenty formou stáží.
Do politické debaty zasahuje IEA prostřednictvím výstupů v celostátních médiích a prostřednictvím pravidelných příspěvků na vlastním blogu. Společně s University of Buckingham vydává IEA časopis Economic Affairs, který se zaměřuje především na roli trhů v ekonomii a společnosti. Časopis vychází třikrát ročně.
IEA bývá řazen k nejvlivnějším britským think-tankům. Jeho postoje formují například monetární politiku či systém penzijního zabezpečení v zemi. O významu IEA svědčí i fakt, že dvanáct osobností spojených s institucí bylo oceněno Nobelovou cenou. Mezi nimi například Gary Becker, Ronald Coase, Milton Friedman nebo Friedrich Hayek, na jehož radu se zakladatel Antony Fisher nedal na politickou dráhu, nýbrž do šíření myšlenek za pomocí think-tanků. Kromě IEA totiž založil i Atlas Network. Formálně si IEA zachovává stranickou nezávislost.
Populární legenda o studiích Margaret Thatcherové uvnitř IEA není podle institutu pravdivá. Institut však uvádí, že když se Thatcherová stala premiérkou, zaslala do IEA dopis s větou: „Vytvořili jste názorové klima, které naše vítězství umožnilo.“
V otázce setrvání Velké Británii v Evropské unii nezastává IEA jednotný postoj. Mezi jejími zaměstnanci jsou zastoupeny postoje podporující setrvání Británie v EU i myšlenku tzv. Brexitu. Stejně tak nepanuje v IEA ani jednota v tom, jaké kroky by měla Británie v případě, že by EU opustila, učinit. Otázce Brexitu se IEA věnuje ve svých analýzách a výzkumů, ale činí tak bez ohledu na to, že by chtěla podpořit některou ze zúčastněných stran sporu.
Založeno: 1955
Webové stránky: http://www.iea.org.uk/
Ředitel: Mark Littlewood

Sdílej

O Autorovi

Marek Numerato vystudoval politologii na FSV UK a je stálým spolupracovníkem Liberálního institutu. Věnuje se vzdělávání a sportu.

Comments are closed.

All search results