Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

Ve službách svobody: Liberální institut

0

Liberální institut patří k nejstarším institucím, jež se zabývají osvětou na poli liberálního myšlení v České republice. Jeho vznik se datuje k začátku roku 1990, když navázal na činnost Liberálního spolku F. A. Hayeka, spontánně vzniklého v počátečních fázích sametové revoluce. Liberální institut se prezentuje jako centrum pro rozvoj svobody, soukromého vlastnictví, tržního hospodářství a posílení vlády zákona. Institut řídí v současné době Petr Koblovský, předsedou akademické rady je Jiří Schwarz.

Činnost Liberálního institutu je soustředěna na originální vědecké projekty a vlastní výzkum. S tím souvisejí vzdělávací aktivity (přednášky, diskusní fóra, výuka) a publikační činnost, ať už jde o knihy, překlady, studie a vědecké články či mediální výstupy.

Co se týče publikační činnosti, nelze Liberálnímu institutu upřít významnou zásluhu na zprostředkování základních děl liberálního myšlení českým čtenářům. Díky nakladatelství Liberálního institutu se na pultech tuzemských knihkupectví objevila například díla Miltona Friedmana či Friedricha Augusta Hayeka, Smithovo Bohatství národů či Misesovo Lidské jednání.

Do povědomí širší veřejnosti se Liberální institut dostal především díky pravidelnému vyhlašování tzv. Dne daňové svobody, jakéhosi mezníku oddělujícího období, kdy čeští občané vydělají na pokrytí nákladů vlády a veřejných institucí, a období, kdy vydělávají sami pro sebe. Připomeňme, že toto období pravidelně nastává až kolem poloviny června. Za pozornost stojí i tzv. Pražské přednášky, které Liberální institut pořádá právě u příležitosti prezentace vydání významných knih. Hlavními aktéry Pražských přednášek byl v minulosti například americký politik Ron Paul či ekonomové Hans-Hermann Hoppe nebo Jesús Huerta de Soto.

Liberální institut každoročně uděluje na slavnostním ceremoniálu cenu „Za přínos k rozvoji liberálního myšlení a naplňování idejí svobody, soukromého vlastnictví, konkurence a vlády zákona v praxi“. Cena je udělována významným osobnostem světového liberálního myšlení a laureát na slavnostním ceremoniálu pronáší Výroční přednášku Liberálního institutu. Ocenění v minulých letech převzali například Gary Becker, Milton Friedman, Pascal Salin, William Niskanen či James Buchanan.

Na webových stránkách Liberálního institutu www.libinst.cz je k dispozici řada zajímavých audiozáznamů, studií a online knih, ale také textů, které se vztahují k liberálnímu myšlení a často se zabývají společensko-politickými problémy, o nichž se vedla diskuse v devadesátých letech minulého století či první dekádě toho současného.

Bohužel v poslední době došlo k výraznému útlumu činnosti institutu, který je zmítán spory s nechvalně proslulým bývalým ředitelem Miroslavem Ševčíkem.

Liberální institut
Založen: 1990
Vedení: činnost institutu řídí Petr Koblovský, předsedou akademické rady je Jiří Schwarz
Více informací: http://www.libinst.cz/

Sdílej

O Autorovi

Marek Numerato vystudoval politologii na FSV UK a je stálým spolupracovníkem Liberálního institutu. Věnuje se vzdělávání a sportu.

Comments are closed.

All search results