fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

O nás

Liberální institut je nestátní, nezávislá, nezisková organizace – think-tank, jehož cílem je rozvíjet a aplikovat ideje a programy založené na principech klasického liberalismu. Naše aktivity jsou založené na hodnotách svobody jednotlivce, vlády s omezenými pravomocemi, volného trhu a míru.

  • Svoboda jednotlivce: Svoboda je hodnotou, která je základem všech ostatních hodnot. Existují nezcizitelná práva, jež předcházejí vládu, mezi nimi jsou právo na život, svobodu a hledání vlastního štěstí.
  • Vláda s omezenými pravomocemi: Zajišťuje ochranu nezcizitelných práv. Jsou na ni delegovány vyjmenované pravomoci, které jsou pro tuto ochranu nezbytné, zbytek pravomocí si ponechávají občané. Důležitou složkou je nestrannost vlády a vláda zákonů, ne lidí.
  • Volný trh: Žádná svoboda není možná, pokud instituce soukromého vlastnictví neexistuje, není respektována a není vymahatelná. Soukromé vlastnictví, smluvní svoboda a spolčovací svoboda společně formují volný trh, který zajišťuje prosperitu a ochranu slabých a který funguje nejlépe, pokud do něj vláda s omezenými pravomocemi zasahuje co nejméně.
  • Mír: Bez míru není možné mít malou vládu s omezenými pravomocemi, volný trh, ani svobodu. Mírem se rozumí jak klid zbraní doma, tak ve světě.

S výše uvedenými principy se již před rokem 1989 ztotožnili jedinci, kteří na podzim r. 1989 v počátečních fázích sametové revoluce spontánně založili Liberální spolek F. A. Hayeka. Právě na činnost tohoto spolku navázali zakladatelé občanského sdružení Liberální institut, zaregistrovaného 6. února 1990.

Pro činnost Liberálního institutu jsou stěžejní originální vědecké projekty a vlastní výzkum, na nichž stojí další aktivity v oblastech vzdělávání (přednášky, letní školy, diskusní fóra, výuka) a publikování (knihy, studie, vědecké a novinové články, překladatelská činnost).

A v pravém sloupci se přihlaste k odběru našeho newsletteru.

Naši lidé

Martin Pánek
ředitel Liberálního institutu
témata: Evropská unie, federalismus a daňová konkurence, svoboda slova, právo na soukromí, fair trade
Facebook, Twitter, LinkedIn
martin.panek@libinst.cz, 777 157 142
Jakub Skala
zástupce ředitele, chief operating officer, zakladatel a bývalý ředitel Mises.cz
témata: hospodářské cykly, peněžní systémy, regulace
Twitter
jakub.skala@libinst.cz
Gabriela Řezníčková
projektová manažerka
gabriela.reznickova@libinst.cz, 731 287 387
Jan Mošovský
analytik
témata: Skóre poslanců, Skóre senátorů
Facebook, Twitter
jan.mosovsky@libinst.cz
Jiří Nohejl
hlavní ekonom Liberálního institutu
témata: ekonomie, information science, bankovnictví, sport
Twitter
jiri.nohejl@libinst.cz
Pavel Mises
analytik
témata: ekonomie, finanční trhy, Evropská unie, doprava, kamemigrovat.cz
pavel.mises@libinst.cz
Josef Tětek
analytik kryptoměn
témata: kryptoměny, veřejné statky, politická filosofie, vzdělávání
Facebook, Twitter
josef.tetek@libinst.cz
Pavel Peterka
analytik byrokracie a sdílené ekonomiky
témata: sdílená ekonomika, index byrokracie, regulace hazardu
Twitter
pavel.peterka@libinst.cz
Jan Čmolík
pseudonym: Modrý pták
sales manager
témata: management, dějiny ekonomického myšlení, ekonomie pro laiky
jan.cmolik@libinst.cz
Jana Galvis
analytička
jana.galvis@libinst.cz
Dominik Stroukal
programový ředitel Misesovy akademie Liberálního institutu
témata: daně, regulace, diskriminace, krize, peníze, centrální banky, kryptoměny, černý trh
Facebook, Twitter
dominik.stroukal@libinst.cz
Magdalena Šuterová
analytička
témata: Skóre senátorů, ekonomická transformace, ekonomická analýza
magdalena.suterova@libinst.cz
Martin Štencel
analytik
filosofie, levicová scéna
martin.stencel@libinst.cz

Stálí spolupracovníci:

Mojmír Hampl, Jakub Jedlinský, Vladimír Krupa, Tomáš Listík, Urza, Tereza Urzová, Lenka Andrýsová, Martina Bacíková, Ota Tořínský, Michael Fanta, Jiří Kubíček

Informační brožura o naší činnosti

pdf »

All search results