Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

Podpořte nás

Liberální institut je nestátní, nezávislá, nezisková organizace. Všechny naše aktivity jsou financované z grantů, vlastní činnosti a darů fyzických a právnických osob. Nepřijímáme žádné finance z veřejných rozpočtů. Naše fungování, rozsah a kvalita výstupů jsou tedy ve velké míře podmíněny vaší štědrostí.

Díky vaší podpoře je Liberální institut již přes třicet let existujícím a mediálně úspěšným think-tankem v českých médiích, organizuje letní školu pro studenty, pořádá Den daňové svobody, organizuje mezinárodní a domácí konference na aktuální témata, publikuje knihy, vlastní analýzy a doporučení pro vládní politiku.

Na realizace tohoto širokého spektra aktivit a jejich udržování jsou potřeba finanční prostředky. Pokud máte zájem o podporu našeho úsilí o šíření všeobecného povědomí o fungování tržních mechanismů a efektech státních zásahů a jejich dopadů na společnost a život běžných lidí, staňte se naším podporovatelem. Děkujeme.

Můžete nás podpořit:

Platba kartou

Bankovním převodem

číslo účtu: 1113330 / 0100
banka: Komerční banka
IBAN: CZ06 0100 0000 0000 0111 3330
BIC: KOMBCZPP

Bitcoinem

3DyLVm2w78DPcZRe1cjy4ANBMmLFLvJUUD

Vaše příspěvky v kryptoměnách bezpečně hlídá

All search results