fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Analýza koncepce ekologické daňové reformy FEL ČVUT a FNH VŠE

0

Dne 10.4. 2006 uveřejnil tým autorů z fakulty elektrotechnické ČVUT a fakulty národohospodářské VŠE výsledky společně vypracované Analýzy koncepce ekologické daňové reformy. Ekologická daňová reforma se odvíjí od povinnosti ČR zavést daně na energetické produkty (uhlí, zemní plyn apod.) a elektřinu k 1.1. 2008, kdy České republice končí přechodné období pro implementaci Směrnice 2003/96.

Studie obsahuje výpočty dopadu sazeb daní z energetických produktů a elektřiny, které navrhlo ve své Koncepci Ministerstvo životního prostředí v říjnu roku 2005, na ceny energií a tepla, analyzuje dopady na jednotlivé skupiny obyvatel a představuje alternativní přístupy použité v zemích EU.

Hlavní poznatky analýzy jsou následující:

• výše navrhovaných daní sazeb výrazně překračuje minimální sazby požadované ve Směrnici 2003/96/ES (1,5 až 3krát, v některých případech více než 10krát)

• reforma nerozlišuje, jak vyspělou technologií je elektřina či teplo vyráběno, výše zdanění se odvíjí pouze od použité suroviny a tedy nemotivuje k modernizaci používaných technologií

• reforma by vedla k razantnímu zvýšení cen tepla a elektřiny a k růstu přerozdělování v rámci státního rozpočtu: v prvním roce své platnosti (2007) by reforma měla do státní pokladny přinést 34 mld. Kč a tato částka by se měla do roku 2015 postupně zvyšovat až na 55,6 mld. Kč

• navrhovaná reforma by nejvíce zasáhla nízkopříjmové skupiny obyvatel, kterým by narostly životní náklady o cca 4 procenta. MŽP navrhuje jako jednu z variant kompenzovat toto zvýšení sociálními dávkami, což autoři studie nepovažují za efektivní.

Autoři došli k závěru, že by navrhovaná reforma nesplnila požadované cíle, tj. nevedla by k ochraně životního prostředí, zejména ovzduší, a navrhují namísto poptávkově orientované ekologické daňové reformy zdražující ceny energie, jít spíše cestou nabídkově orientované strategie, tj. různých forem osvobození od daní či slev na daních pro ty, jež využívají k životnímu prostředí šetrné technologie a energie.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.