fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Co s penězi

0

I v současné době se může někomu stát, že má dočasně volné finanční prostředky. Potom se musí rozhodovat jak je co nejlépe zhodnotit. Ještě deset let po nastartování změn v ekonomickém systému se ukazuje, že řada občanů pořád věří jenom tradičnímu způsobu ukládání peněz. Tím jsou vkladní knížky či účty v bankách. Až v poslední době dochází k nákupům cenných papírů, podílových listů otevřených podílových fondů. Zvyšuje se i počet účastníků stavebního a penzijního spoření.

Pro občana pominula doba, kdy jeho peníze byly relativně dobře zhodnoceny vysokými úrokovými mírami u jednotlivých bank. V současné době nastává období kdy tyto úrokové sazby jsou nízké a jen velmi mírně překračují roční míru inflace. Dochází tak jen k malému reálnému zhodnocení volných peněžních prostředků. Úroky získané v bance jsou navíc zdaňovány 15 %, takže čistý úrokový výnos je zanedbatelný.

Občan se může rozhodnout pro riskantnější, ale mnohdy i výnosnější investici do cenných papírů. Dokonce má možnost nakoupit akcie zahraničních podniků. Nově se objevuje i pro běžného člověka možnost nákupu méně rizikových státních dluhopisů. K zabezpečení nákupu slouží obchodníci s cennými papíry, kteří obchodují na burze. Zájemce si je může nakoupit i sám v RM-Systému, který je unikátní institucí, umožňující přímý nákup cenných papírů. Dá se říci, že tento systém v polovině devadesátých let předběhl svým způsobem i světové konkurenty a zvláště nyní, v době rozvoje elektronického obchodu, se začíná na stejném principu obchodovat i v daleko vyspělejších ekonomikách než u nás. Již více než rok umožňuje RM-Systém napojení svých zákazníků prostřednictvím Internetu. Stačí pak mít pouze počítač, možnost napojení na Internet a uzavřít smlouvu s RM-Systémem. Zákazník může také sledovat vývoj cen akcií během dne. Ráno může cenné papíry nakoupit a např. při vzestupu ceny okamžitě ještě ten den cenné papíry prodat. Vydělává na bezprostředních pohybech kurzů akcií. Riziko spočívá v tom, že ceny akcií občas klesají. Pro občana může být výhodná i delší doba držení akcií. Vlastní-li je déle než 6 měsíců, tak z případného zisku z prodeje neplatí daně.

Bohužel náš „kapitálový trh“ (akciový) je velmi slabý. Existuje zde jen málo cenných papírů, které mají vysokou kvalitu a ještě méně akciových společností vyplácí dividendy, což by měl být také příjem pro jejich držitele. Náš „kapitálový trh“ je taktéž zavalen spoustou byrokratických překážek. Jednou z nich je např. nepochopitelné odmítání derivátů, které se běžně používají na všech vyspělých kapitálových trzích. V tomto případě sehrává svou negativní roli především Komise pro cenné papíry (KCP), která od svého vzniku brání možnosti obchodovat s deriváty. Zatím neudělila žádnou licenci obchodníkům a zároveň brání jak Burze cenných papírů tak i RM-Systému v tom, aby zabezpečovali obchodování s těmito finančními aktivy.

Pro občana jedna lepší zpráva. Velmi radikálně se zlepšila situace v oblasti investování do investičních fondů. Zvláště otevřené podílové fondy, které jsou členy Unie investičních fondů a společností (UNIS), zvyšují svou výkonnost a jsou dobrou příležitostí pro investování v době, kdy úrokové sazby jsou značně nízké. Ukazuje se, že daleko lepší je samoregulace prostřednictvím UNIS než regulované zásahy státních byrokratů, které mnohdy působí spíše škody než pomoc a ochranu drobným akcionářům. Snad dojde i ke zlepšení práce Komise pro cenné papíry, zvláště po nastoupení nového prezidenta této komise. KCP by se však měla omluvit emitentům za udělování nesmyslných pokut v minulosti a měla by již konečně po dvou letech rozhodnout jaké stanovisko zaujme k rozkladům, které tyto společnosti KCP již dávno podaly. Nastává také čas, aby důrazně přehodnotila svůj postoj k obchodování s deriváty na našich finančních trzích, aby zbytečně nedocházelo k poškozování domácích subjektů tím, že nejsou konkurenceschopní a nemohou tyto deriváty pro své zákazníky obstarávat.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.