fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Duch senátora Shermana stále žije

0

Vestředu 22. prosince napsal předseda Evropského soudu první instance BoVesterdorf další kapitolu nekonečného románu s názvem „Antimonopolníprocesy proti společnosti Microsoft“. Pro Microsoft samotný značněnešťastnou – dal totiž ve sporu Evropské komise s tímto softwarovýmgigantem zapravdu evropským úřadům, které v březnu rozhodly o rozsáhlémsankcionování zámořské firmy za zneužití dominantního postavení. Bezohledu na detaily probíhajícího procesu je dobré si povšimnout, že jižsamotné základy soutěžní politiky jsou značně pochybné.

 

Předvíce než sto lety autority ve Spojených státech amerických dospělyk závěru, že tržní soutěž nemusí být za všech okolností sebezáchovná,ale může vést ke své destrukci a nakonec ke škodě spotřebitelů. Roku1890 byl přijat první a základní antimonopolní předpis, tzv. Shermanůvantitrustový zákon. Tehdejší snaha ohijského republikánského senátoraJohna Shermana znamenala značný průlom do hospodářské politiky av neposlední řadě i do právního vědomí podnikatelské a širšíveřejnosti. Jedním z jejích účinků byla změna chování dominantníchfirem. Strach z druhého paragrafu Shermanova zákona vedl k omezeníostrých konkurenčních snah z obavy, aby nedošlo k dosažení magickéhranice 60% podílu na trhu, o němž soudy hovořily jako o dolní hranici,od které je možné monopol trestně stíhat. Tuto úroveň se obávalypřekročit i tak slavné firmy jako General Motors, ačkoli managementytento faktor strachu vždy důrazně popíraly. Společnosti hromadně dávalypřednost soustřeďování své energie na pronikání na nové trhy místobudování zákonem napadnutelných pozic v tradičních tržních segmentech.Nejinak je tomu i dnes. Mnoho prospěšných ekonomických transakcí se vdůsledku antimonopolních zákonů pozdrží či dokonce vůbec neuskuteční.Duch senátora Johna Shermana tedy, obrazně řečeno, stále sedí zaředitelským stolem každé velké společnosti.

 

Podlemnoha ekonomů je vládní regulace produktem síly zvláštních zájmovýchskupin usilujících o přerozdělení moci a oblast antimonopolu zřejměnení výjimkou. Koncem 19. století sílící tlak neúspěšných konkurentů ajejich politických spojenců na omezení jednání efektivnějších firemzaznamenal úspěch právě v podobě Shermanova zákona. Časem se navícpolitikům podařilo přesvědčit i širokou veřejnost. Velké firmy začalioznačovat slovem monopol, jenž byl tradičně chápán jako státemudělované a vynucované privilegium, a proto vždy spojován s něčímšpatným. Antimonopolní zákonodárství se stalo přirozenou součástíhospodářské reality. Za jeho vznikem však nebyla ekonomická teorie, anisnaha ochránit spotřebitele, nýbrž potřeba chránit méně efektivnífirmy. Ekonomie se ostatně touto oblastí začala zabývat až dvědesetiletí po položení legislativního základu…

 

Aekonomie nehraje valnou roli ani dnes. Antimonopolní zákonodárství jevíce než 100 let trvale zneužíváno pro účely konkurenčního boje, proúčely dobývání renty zvláštními zájmovými skupinami, které jej vnímajíjako způsob dosažení soukromých přínosů na veřejné náklady (americképrocesy často stály daňové poplatníky i stovky milionů dolarů). Jdevlastně o pokračování hospodářské soutěže jinými prostředky av odlišném rámci.

 

V tomtokontextu pak nepřekvapí, že bylo často používáno proti firmám, kteréparadoxně (stejně jako Microsoft) zvyšovaly objem výroby, snižovalyceny a rychle implementovaly inovace. Poskytlo legální nástroj velkým imalým konkurentům získat tržní podíl svého rivala a oslabit tak jehopostavení pomocí státní politiky či soudního sporu místo vlastníhospodářské aktivity usilující o přesvědčení potenciálních zákazníků.Nejen americká historie je bohužel dlážděná podobnými útoky na úspěšnéfirmy – firma Microsoft je jen jednou v dlouhé řadě.

 

Podlečerstvého soudního rozhodnutí se Microsoft bude muset okamžitě podříditsankcím evropských soutěžních úřadů. Fakticky již zaplatil rekordnípokutu ve výši 497 milionů Euro, nyní bude muset odstranit z operačníhosystému Windows multimediální přehrávač Media Player a také zveřejnitklíčové technické informace konkurenci. Proces přesto dále pokračuje abude zřejmě trvat několik let – podobně jako v USA, kde ovšemv podobném případě Microsoft fakticky zvítězil. Duch senátora Shermanabude žít i nadále…

 

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.