fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

„Ekonomie v jedné lekci“ opět na trhu

0

Ekonomie v jedné lekci je výjimečná kniha a Henry Hazlitt je výjimečný autor. Kniha, kterou jste právě otevřeli je slabikářem ekonomie. Ukáže vám, jak rozpoznat dobrého ekonoma od špatného a tím vám – kteří se chcete seznámit se základy ekonomického myšlení – vytvoří mantinely, které, budete-li dobrými ekonomy, ani  při studiu pokročilejších textů nikdy nepřekročíte. Ekonomie v jedné lekci vznikla krátce po 2. světové válce, v době, která nebyla zdravým ekonomickým zásadám příliš nakloněna. Stát regulující ekonomické aktivity hrál jako po každé válce významnou úlohu v hospodářství. V jedné polovině Evropy se pod sovětským vlivem přímo experimentovalo se socialismem, v druhé polovině Evropy se v poválečné náladě nového světového řádu znárodňovaly jen některé podniky, regulovaly jen některé ceny a pouze některá odvětví. Ekonomická obec byla pod silným vlivem tehdy nové ekonomické teorie Johna Maynarda Keynese . Myšlení intelektuálů bylo náchylné k podpoře rozsáhlých společenských experimentů.  Když v roce 1948 publikoval Paul Samuelson první vydání své základní učebnice ekonomie, která stále obsahuje mnoho z omylů tehdejší doby, přiznal, že byl pod velkým tlakem, jak silných levicových, tak i konzervativních  kruhů. “Mohl jsem dosáhnout úspěchu pouze tak, že budu eklektický a centristický” , vyjadřuje Samuelson svůj postoj. Co ale znamenalo být centristický v době, kdy světem zmítala vlna socialismu a etatismu? 

Henry Hazlitt se na rozdíl od Samuelsona nesnažil být centristický. Věděl, že píše proti duchu doby. Psal o tom, co pokládal za zdravé základy ekonomie a snažil se vyvrátit nejkřiklavější ekonomické omyly své doby. Když psal svou knihu Ekonomie v jedné lekci, nemohl tušit, že omyly přežívající v rozbouřené době po konci války se stanou základem hospodářských politik vlád po zbytek 20. století. Na textu napsaném před více než 50 lety není ani s přibývajícími lety třeba nic měnit a více než milion prodaných výtisků a stále nové překlady do dalších jazyků potvrzují tento názor. Svědčí to také o tom, že základy ekonomické vědy jsou univerzální, nadčasové a tedy platné bez ohledu na právě populární názory většinového mínění.

Celé Hazlittovo dílo, a Ekonomie v jedné lekci obzvláště, je neocenitelným zdrojem poznatků, který připraví čtenáře na studium pokročilejších textů zdravé ekonomické teorie.  Sám Hazlitt za zdravou ekonomickou teorii považoval  teorii rakouské školy, představovanou stěžejními komplexními pojednáními o ekonomii z pera Ludwiga von Misese a Murrayho N. Rothbarda. 

S rostoucím počtem překladů významných děl “rakouských” autorů, dochází i v České republice k podobné změně, ke které již před řadou let došlo i ve Spojených státech. Tehdy Henry Hazlitt mohl napsat: “Objevují se také významné signály postupné změny intelektuálního prostředí.” Věřme, stejně jako mohl pozorovat Hazlitt v souvislosti s oživením zájmu o studium ekonomie vystavěné na úctě k jednotlivci a jeho rozhodování, že i u nás poroste “počet těch, kteří se hlásí k rakouské ekonomické škole.”

(z předmluvy)

***

Knihu Ekonomie v jedné lekci lze objednat přímo v Liberálním institutu nebo v Alfa Publishing (http://www.alfaknihy.cz/detail.php?k=4).

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.