fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

EU nám vnucuje zbytečnosti

0

Slaďování standardů ochrany životního prostředí v rámci jednotného trhuEU se odráží ve více než 300 právních aktech ES a neméně významné,resp. škodlivé jsou i předpisy regulující výrobu, distribuci a spotřebu.

Hovořit o pozitivním vlivu integračního procesu s EU na životníprostředí je slaboduché. Životní podmínky si musíme chránit nikoliv propotěšení bruselských komisařů, ale pro kvalitu našeho bytí. Některéopatření vnucované EU bychom dřív nebo později stejně přijali a naopak,o jiných by nás nenapadlo ani přemýšlet.

Jedním z největších znečišťovatelů je zemědělství. Podpory nabízené EUnovým členům, sice diskriminační oproti úrovni pro „staré“ členy, alepřece jen vyšší než mimo EU, opět „roztočí kola“ klasickéhointenzivního zemědělství, které kontaminuje vodu i půdu umělýmihnojivy, fungicidy, pesticidy, herbicidy, atd., využívá antibiotika ahormonální přípravky, vyznačující se vysokou energetickou a dopravnínáročností a plošnými monokulturami. Zmiňovat se v této souvislosti o“údržbě krajiny” a ekologii, jak je dnes v módě, je holý nesmysl. Mezekonvenčního zemědělství ukázaly dioxiny v mase, kolaps likvidaceexkrementů zvířat v Belgii, nemoc BSE, epidemie kulhavky a slintavky.

Po roce 1989 došlo z ekonomických důvodů k samovolnému útlumuzemědělství a s ním spojených negativních vlivů, ale zároveň krevitalizaci přírody. Indikátorem je návrat a rozšíření dříve skorovyhubených druhů zvířat; obojživelníků, hmyzu, čápů atd. a rostlin, cožrozpozná i naprostý laik. Vstupem do EU nastane naprosto paradoxnísituace. Daňoví poplatníci (spotřebitelé) budou stále zvyšovat svéplatby, a ty se použijí převážně na činnost poškozující životníprostředí a následně jejich vlastní zdraví. U geneticky modifikovanýchorganismů sleduje Česko k škodě svých občanů stejně pavědeckou liniijako EU.

V oblasti rybolovu panuje obdobná situace jak v zemědělství. EU svýmidotacemi umožňuje rybářům přesouvat do stále vzdálenějších míst naještě nevydrancovaná loviště.

Dle předpisů EU musí být minimálně 50 % všech obalů uvedených na trhznovu využito a nejméně 25 % recyklováno. Uvedené pravidlo vyvoláinvestice v oblasti odpadového hospodářství a zpracovatelských kapacita eurooptimisté se dokonce chlubí, že se takto vytvoří asi 2 000trvalých, ale úplně zbytečných pracovních míst. Nový zákon ointegrované prevenci a omezování znečištění přijatý na popud EU uložilvýrobním podnikům náročná kritéria ochrany životního prostředí.Předpisy regulující oběh obalů prodražují výrobu, distribuci a tutocenu, aniž se můžeme rozhodnout, budeme muset jako koneční zákaznícizaplatit. V podstatě se jedná o skryté zdanění.

V současné době Česko čerpá pouze 2 procenta energie z obnovitelnýchzdrojů (vodní a větrné elektrárny, spalování biomasy) a zavázalo se EU,že v roce 2010 se tento podíl zvýší na 6 procent. Sama EU chce v roce2010 získávat z obnovitelných zdrojů 12 procent energie. Kdyby bylytzv. obnovitelné zdroje efektivní, jejich podíl na výrobě energie bystoupal samovolně. Takto se jedná pouze o plánovací akt státu, spíšedomýšlivost politiků, která negativně ovlivní životní úroveň občanůČeska.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.