fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Hra čísel

0

Již zítra se dozvíme jak se vyvíjel ve 2. čtvrtletí hrubý domácí produkt (HDP). Někteří politikové se pak budou chválit tímto relativním údajem, jiní budou poukazovat na to, že ekonomika měřená tímto ukazatelem roste pomaleji než v jiných srovnatelných zemích. To, že se v podstatě jedná o standardní průběh hospodářského cyklu, kdy se střídají období kdy ekonomika roste s obdobími, kdy dochází k jejímu poklesu už politikové občanům „taktně“ zamlčí.

Troufám si říct, že občana by ukazatel vývoje HDP vůbec nemusel zajímat. Ukazatel hrubého domácího produktu v sobě zahrnuje nejen výdaje na konečnou spotřebu domácností, ale i výdaje na spotřebu vlády, tvorbu investic, změnu zásob a výsledky zahraničního obchodu (rozdíl mezi vývozy a dovozy). Růst HDP tudíž nemusí vždy znamenat bezprostřední zvyšování životní úrovně občanů. Například obyvatelé Prahy či její návštěvníci si mohli všimnout, že 2 roky po sobě byla rozkopána Vodičkova ulice. Vloni se použily prostředky z našich daní na vytvoření pěší zóny a nesmyslné úpravy dopravy v této oblasti. Výdaje s tím spojené vstoupily do HDP v loňském roce. V letošním roce se Vodičkova ulice dočkala znovu peněz z našich daní. Na základě rozhodnutí pomazaných hlav (hádejte odkud) se něco rozkopalo, pak se vše opravilo, aby se to znovu rozkopalo. To vše (práce, materiál s tím spojený) se započítává do tvorby HDP a tím nám také pomáhá k růstu jeho tempa. Takových podobných akcí, které nám nezvyšují životní úroveň, ale vstupují do velikosti HDP bychom mohli popsat na několika desítkách stran.

O relativnosti údaje HDP svědčí například i to, že letos v březnu, kdy byly vyhlášeny první výsledky o vývoji HDP za rok 2000 nedosahoval reálný HDP (vyjádřený ve stálých cenách roku 1995 a tudíž zachycují i inflaci) ani úrovně roku 1996. K tomu chybělo celých 14 mld. Kč. Ovšem už v červnu byly tyto údaje revidovány, dá se spekulovat, že možná i z politických důvodů, a najednou HDP dosáhl o 15 mld. Kč vyšší úrovně než bylo původně ohlášeno, a tak se konečně dostal nad úroveň roku 1996.

O zpolitizovanosti a relativnosti tohoto ukazatele svědčí i následující fakta. Velmi často od socialistických politiků slyšíme jak naši ekonomiku sociální demokracie pozvedla z propasti. Ekonomika (měřeno HDP) sice nepatrně roste, ovšem tento růst je velmi relativní. Kdybychom naši ekonomiku měli srovnávat v roce 2000 pomocí ukazatele HDP na jednoho obyvatele s průměrem zemí EU, tak velmi pohoříme. Tento ukazatel dosahuje jen 58 % průměrné úrovně obyvatelů zemí EU, kdežto už v roce 1996 to bylo 65 %. To znamená, že průměrný HDP na obyvatele ve srovnání s úrovní zemí EU klesl za poslední 4 roky o 7 %. Ale tato čísla už politikové svým voličům jen stěží řeknou.

Některé složky, které vstupují do HDP vykazují obrovské výkyvy. Např. v položce změna stavu zásob uváděly národní účty ještě v březnu tohoto roku za rok 2000 velikost 54,5 mld. Kč. Po úpravách v červnu tohoto roku už to bylo za stejné období pouze 26 mld. Kč. To znamená, že se někde ztratilo téměř 50 % zásob, které byly původně vykazovány a které ovlivnily ve větší míře HDP v loňském roce. Celkově to byla suma 28,5 mld. Kč. Za ně by se dalo už ledacos pořídit. I z výše uvedených důvodů nezbývá občanům nic jiného než nevěřit těmto číslům, která zahrnují všelicos a netýkají se přímo jejich životní úrovně.

Tu ovlivňují především výdaje na konečnou spotřebu domácností, kde tempo není nijak povzbudivé a vývoj úspor domácností. Ovšem má to další háček, který spočívá v tom, že se jedná o součty údajů za všechny domácnosti. To znamená, že nepostihují situaci kdy řada domácností vůbec žádné úspory vytvářet nemůže a jejich spotřeba stagnuje již delší dobu.

Až se zítra budou politikové předhánět v komentování čísel o vývoji HDP (nic jiného něž čísla to nejsou, protože o kvalitě životní úrovně každého z nás tato moc nevypovídají) zamyslete se raději zda se zlepšila či zhoršila Vaše osobní situace, zda je to Vašim přičiněním či Vaší chybou a zda Vás někteří politikové nebalamutí a nezpůsobují vysokým zdaněním Vaši horší životní úroveň. Na závěr: o zpomalení dynamiky naší ekonomiky (které se blíží) se, naštěstí pro socialisty, naši občané dozvědí až se zpožděním spíše po parlamentních volbách v příštím roce.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.