fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Když kněz Protivínský, proč ne vydavatel Zítko?

0

Rakvický farář Vojtěch Protivínský veřejně, pomocí letáků amístního rozhlasu, prezentoval svůj názor, že komunisté jsou vážnouhrozbou pro demokracii a základní lidská práva. Byl za to obviněnpolicií z trestného činu hanobení národa, rasy, přesvědčení. Většinuobčanů šokovala absurdita celého případu, ale zasáhl prezident VáclavHavel a Protivínskému udělil milost. Vyšetřování skončilo, zapomeňte?Stokrát ne. Vždyť toto jedovaté býlí vzešlo z dlouhodobé a stálepokračující kampaně mentorských intelektuálů snažících se rozhodovat ocizích názorech. Podnětem byla rasistická rétorika skinheadůdoprovázející jejich násilné činy. Následovaly ale postihy za pouhénášivky, číslovky, znaky, vztyčování pravice, tetování…., odsouzeníMichala Zítka za vydání historicky existující knihy Mein Kampf,kriminalizace pouhé její držby (případ Lukáše Zounka), obžaloba“bojovníka“ z opačného konce spektra, zastánce komunismu Davida Pěchy.Všude hráli významnou roli tzv. znalci politického extremismu. Prostijakékoliv úcty k lidským právům, nevidí problém v trestání názorů adokonce chtějí, aby státní moc vyhotovila katalog idejí „ohrožujících“veřejnost. Zároveň zřejmě žijí ve zvláštním, paradoxním světě. Četlitito „odborníci“ fašistické tiskoviny a Mein Kampf? Pokud ne, nejsouexperty. Pokud ano, dopustili se v duchu vlastní zvrácené logikytrestného činu. Nebo jsou rovnější mezi rovnými a mají od státní mocinějaký generální pardon ke studiu „libri prohibiti“?

Dnes jsme se dočkali kauzy faráře Vojtěcha Protivínského a když budeobviněn první občan za nesouhlas s potlačováním svobody slova (např. nazákladě schvalování trestného činu), hladina nad českou „demokracií“ seuzavře.

Když nahlédneme do trestního zákona, zjistíme, že obsahuje plno pák kpotlačení základních lidských práv a zavedení nové totality. Jde o §154 útok na státní orgán, § 164 podněcování k trestnému činu neboneplnění důležité povinnosti, § 165 schvalování trestného činu, § 198hanobení národa, rasy a přesvědčení, § 198a podněcování k nenávistivůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, § 260 podporaa propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod. (Ke štěstíněkterých politiků není trestné vlastní potlačování práv a svobod).Podpůrně lze využít proti nekonformním občanům § 199 šíření poplašnézprávy a § 206 pomluva. Celkem určitě mezi námi žijí jak potenciálnídisidenti, tak noví Urválci, kteří by při změně poměrů plnili lágry ašibenice. Jen se jim nesmí dát příležitost. Nikdo ale přinejmenšímčtyři roky nechce slyšet varování před zpochybňováním nedělitelnostisvobody projevu. Žádné petice, srocení a demonstrace. Kde byliMarvanová, Kasal, Kužílek, Kraus, Rychlík a všichni dnešnírychlokvašení obránci rakvického faráře a jak tvrdí svobody projevu, vdobě stíhání za Main Kamf? Existují snad dvě měřítka svobody? Osobně sedomnívám, že se z jejich strany jedná o přízemní politický kalkul nebointelektuální exhibicionismus.

Ve společnosti dosud vládlo mrazivé ticho, každý se bál ušpinitobhajobou v obecném povědomí zavrženíhodných fašistů nebo komunistů.Vžil se slogan nových totalizátorů, že svoboda slova nemůže být“bezbřehá“, aniž víme, co by to vlastně mělo znamenat. Demokracie seneměří svobodou šířit myšlenky považované většinou za správné, alesvobodou vyjadřovat všechny myšlenky. Jinak brzy budeme ukazovatzadnice, zda tam nemáme namalovaný nějaký závadný symbol a za jakékolivvyjádření názorů odlišných od oficiální doktríny nás státní moc“bezbřeze“ zmlátí pendreky.

Řešením dnešní veskrze trapné a pro českou demokracii nebezpečnésituace je, aby si jeden bývalý disident pronásledovaný komunistickoumocí rozpomněl na vlastní minulost a z titulu prezidentské funkceudělil milost všem postiženým v souvislosti s omezování svobodyprojevu. Nejen knězi Protivínskému.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.