fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Když lidstvu hrozilo globální ochlazování…

0

Globální klimatická změna není novým strašákem posledních let. Stačí prolistovat starší tisk. Peter Boettke zveřejnil na svém blogu The Austrian Economists jednu stránku z časopisu Newsweek z 28. dubna 1975:

Existují neklamné známky toho, že se ustálený řád zemského počasí začal dramaticky měnit a že tyto změny mohou být předzvěstí drastického poklesu produkce potravin – s vážnými politickými dopady pro každý národ na zemi. Pokles produkce by mohl začít již velmi brzy, možná již za pouhých deset let.

Důkazy, které podporují tuto předpověď se nyní začaly hromadit takovým tempem, že meteorologové mají co dělat, aby je stačili zaznamenávat. V Anglii zemědělci vysledovali zkrácení vegetační doby o přibližně dva týdny ve srovnání s rokem 1950 s výsledným poklesem produkce, jenž je odhadován na 100 000 tun ročně. Během té samé doby průměrná teplota v rovníkové oblasti vzrostla o zlomek stupně – zlomek, jež může v některých oblastech znamenat sucho a zánik všeho živého. Minulý duben, při nejničivějším výskytu tornád v historii, zabilo 148 tornád 300 lidí a způsobilo škodu za půl miliardy dolarů ve 13 amerických státech.

Pro vědce tyto zdánlivě oddělené incidenty představují sílící známky fundamentálních změn ve světovém počasí. Hlavní skutečností je to, že po 75 letech výjimečně mírných podmínek se zdá, že se zemské klima začalo ochlazovat. Meteorologové spolu nesouhlasí pokud jde o příčinu a důsledky ochlazovacího trendu, stejně jako o jeho dopadech na lokální podmínky. Jsou však téměř zajedno pokud jde o tvrzení, že tento trend sníží produktivitu v zemědělství na celý zbytek tohoto století. Pokud bude klimatická změna tak intenzivní, jak se někteří pesimisté obávají, výsledné hladomory budou katastrofální. „Zásadní klimatické změny vyvolají ekonomické i sociální změny na celoplanetární úrovni,“ varuje nedávná zpráva Národní akademie věd, „protože globální schémata potravinové produkce a populace, jež se vyvinula, jsou implicitně závislá na klimatu, jaké bylo v tomto století.“

Průzkum, provedený Dr. Murrayem Mitchelem z Národního oceánografického a atmosférického úřadu (NOAA) odhalil pokles průměrné přízemní teploty na severní polokouli o půl stupně mezi lety 1945 a 1968. Podle George Kukly z Kolumbijské univerzity ukazují satelitní fotografie náhlé a rozsáhlé rozšíření sněhové pokrývky na severní polokouli v zimě 1971-72. A studie dvou vědců z NOAA, která vyšla minulý měsíc, dokládá, že objem slunečního svitu, který dopadl na území Spojených států, se mezi lety 1964 a 1972 snížil o 1,3 %.

Klimatologové jsou pesimističtí a nevěří, že političtí vůdci podniknou jakoukoli akci, aby eliminovali klimatickou změnu, případně zmírnili její dopady. Připouštějí, že některá nejspektakulárnější navržená řešení, například pokrýt polární ledové čepičky černými sazemi, aby se sníh rozpustil, případně změnit toky polárních řek, by mohly vytvořit více problémů, než by vyřešily. Ale vědci přesto vidí několik známek toho, že vládní představitelé na celém světe jsou připraveni podniknout relativně jednoduché kroky, jako je vytváření zásob jídla nebo vložení proměnných klimatické nejistoty do projekcí budoucích zásob potravin. Čím déle budou plánovači váhat, tím obtížnější bude vypořádat se s klimatickou změnou až se její následky stanou chmurnou skutečností.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.