fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Může vláda honit elektrony?

0

Před dvěma dny došlo v přenosové soustavě ke zcela mimořádné události: byl vyhlášen nouzový stav a regulační stupně 2 až 5, což nemělo velký vliv na běžného spotřebitele, ale na mnoho firem. Ovšem to, co vyváděla kvůli v podstatě technické záležitosti vláda a zejména její předseda (statečně prohlašující do televizních obrazovek, že vláda má vše pod kontrolou), vzbuzovalo úsměv. Aby nedošlo k mýlce – nouzový stav a omezování dodávek velkým spotřebitelům (byť v podstatě jen na půl dne) opravdu není běžnou situací a operátoři přenosové soustavy zažili krušné chvilky. Ale na druhou stranu – občas se to stává.

Síť je křehká všude

Elektrizační soustava je velice jemný a křehký mechanismus, do kterého vždy musí být dodáno přesně to samé množství elektřiny, jaké je z něj odebráno, plus ztráty v sítích. Pokud se tak nestane, nastanou problémy: začne kolísat napětí a v horším případě může dojít k rozpadu soustavy nebo dokonce k tzv. black-outu, během kterého soustava zkolabuje úplně. Není to sice zcela obvyklé, ale zase nikoliv úplně výjimečné, jak se třeba v září 2003 přesvědčila celá Itálie, ve stejném měsíci jižní část Švédska nebo v červenci následujícího roku velká část Řecka. Nejčastější příčinou výpadků nebývají výpadky zdrojů (i když ani to není vyloučeno), nýbrž problémy se sítí jako takovou. Třeba známý výpadek na Východním pobřeží Spojených států v srpnu 2003, při kterém bylo ponecháno zhruba 55 miliónů lidí bez elektřiny po dobu několika dní, byl způsobem kolapsem tří vedení společnosti First Energy ve státě Ohio. Díky tomu došlo k přetížení ostatních vedení a porucha se kaskádovitě šířila celou soustavou a automatické ochrany na zdrojích a v rozvodnách postupně vypnuly jak většinu přenosových vedení, tak většinu elektráren na severovýchodě USA. Něco podobného se stalo předevčírem v České republice, byť s daleko menšími následky. Jedna z přenosových linek společnosti ČEPS byla přetížena, došlo k jejímu odpojení a porucha se rozšířila po celé soustavě, kdy došlo k odpojení několika velkých zdrojů o instalovaném výkonu zhruba 1600 MW. To, že celá situace neskončila jako v USA nebo v Itálii před několika lety, je důsledkem zejména toho, že česká soustava je spíše malá a dobře propojená s ostatními soustavami, takže ČEPS mohl velice rychle chybějících 1600 MW nahradit dovozem a omezením odběrů u velkých odběratelů. Po zvládnutí prvotní krizové situace a odstranění následků – tj. zejména zapojení vypnutých linek – bylo jen otázkou času, kdy se odpojené elektrárenské bloky napojí zpět.

Horko v Polsku

Provozovatel soustavy ČEPS zkoumá, co bylo prvotní příčinou problémů. Zatím můžeme pouze spekulovat, ale rozhodně nebyl důvodem nedostatek elektřiny ani extrémní spotřeba. Vysoké teploty panující v této době v Evropě mohly být jedním z několika důvodů kolapsu, ovšem jejich vliv je mnohem subtilnější. Již druhým týdnem polská elektrizační soustava nepovoluje žádné exporty, tj. ani ty, které procházejí přes Českou republiku. Důvodem jsou pravděpodobně problémy se stabilitou polské soustavy v důsledku odpojení průtočných elektráren na severu Polska, které není možné uchladit při stávajících teplotách vzduchu a vody. Právě neexistence masívních toků z Polska mohla způsobit, že se chovala trochu jinak než standardně, a to mohlo vyvolat přetížení jednoho z vedení. Velmi pravděpodobně se také zjistí, že kromě „polského faktoru“ byl příčinou zejména souběh dalších v podstatě velmi technických problémů, které by samy o sobě kolaps nezpůsobily, ale dohromady ve svém souhrnu ano. To je ostatně výsledek všech vyšetřování podobných krizových situaci všude na světě.

Paroubek a elektrony

Nouzový stav v elektrizační soustavě poukázal spíše na nouzový stav mysli našich vládních představitelů: nemají moc co dělat, perspektiva také není valná, a tak je každá příležitost ukázat silná ramena před televizními kamerami dobrá. Byť by se měly honit elektrony a ještě s křížkem po funuse. Takže ještě jednou pro premiéra Paroubka: elektrony si potečou podle fyzikálních zákonů a vláda a zejména její úředníci by udělali nejlépe, kdyby se při řešení případných krizových situací operátorům příště nepletli do práce. Stejně jim nepomohou a pod kontrolou má vláda elektrizační soustavu zhruba ve stejné míře jako letošní horké počasí.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.