fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Na železnici zákony neplatí

0

Těsně před koncem roku 2001 dosáhly železniční odbory s vedenímdrah dohody nad novou kolektivní smlouvou, která obsahovala mimo jinézáruku růstu platů o sedm procent a šest týdnů dovolené a světe div se,management drah nebyl za tuto drzost vyhozen na dlažbu.

Nedávno jsme mohli přímo na televizní obrazovce sledovat, jakStředočeská energetika opakovaně přerušila dodávku elektřiny do sídlaČeský drah, a to z důvodu dlouhodobého neplacení dodávek a porušovánídohod o úhradě závazků. Dráhy, opět podle informací přinášenýchveřejnými sdělovacími prostředky, neplatí zaměstnavatelskou částsociálního a zdravotního pojištění, železničním opravnám, rozvodnýmzávodům po celém Česku, atd. Jejich celkové dluhy jsou odhadovány na 40až 55 miliard korun. V takto „úspěšné“ firmě měl již dávno hospodařitsprávce konkurzní podstaty, rozprodávat nádraží, pozemky, vagóny,lokomotivy, jednotlivé tratě, koleje i pražce, hromadně propouštětzaměstnance, snižovat platy a rušit jejich nadstandardní výhody(režijní jízdenky, příspěvky na obědy, mimořádné dovolené….) nadminimum stanovené zákoníkem práce. Není se přece čeho bát. Železničářiv minulosti generální stávkou sami prokázali svoji nepotřebnost a párstávkokazů se vždy najde.

Zákon o konkurzu a vyrovnání v § 1 jasně říká, že pokud dlužník nenídlouhodobě schopen plnit své splatné závazky a má více věřitelů,nachází se v úpadku. Paragraf 3 téhož zákona, ukládá právnické osobě,která je v úpadku, povinnost podat návrh na prohlášení konkurzu. Podle§ 126 trestního zákona bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců ažtři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem ten, kdo nesplnízákonnou povinnost podat návrh na prohlášení konkurzu. Policii istátnímu zastupitelství jsou všechny tyto skutečnosti známy a nic seneděje.

Železniční parodie na právní stát bude zakončena 1.1.2003 tunelem zapřímé asistence státu. Všechny dluhy dnešních Českých drah, napříkladkumulované ztráty minulých let, nesplácené úvěry či letošní ztrátu,dostane do vínku státní firma spravující koleje – Správa železničnídopravní cesty a nově vzniklá přepravní společnost bude úplně čistá.Podobně dráhy ale začínaly v roce 1993. Zbývá proto konstatovat. A všezačne nanovo.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.