Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Národ sobě? Pokolikáté už?

0

Před pár dny byla slavnostně otevřena pravděpodobně nejlepší víceúčelová hala v Evropě a možná jedna z nejmodernějších na celém světě. Byla postavena v rekordně rychlém čase a stala se významnou dominantou hlavního města Prahy. Její stavbu však od počátku provázejí problémy. Začalo to hledáním vhodného místa. Pokračovalo to nejasnostmi ohledně pozemků, na kterých teď hala stojí. Otazníky vzbuzuje i výše ceny a způsob likvidace starých ekologických zátěží.

Předně je potřeba říci, že stavba Sazka arény by mohla být jen zázrakem ekonomicky návratná. A protože víme, že zázraky se běžně nedějí, lze předpokládat, že jen stěží bude hala zaplacena v plné výši standardními způsoby. Problémy mohou nastat i s financováním jejího běžného provozu. Ale tady šikovní manažeři mohou vykonat kus práce. Peníze však budou chybět na hrazení odpisů.

Nebylo možné pořídit halu levněji? Pravděpodobná odpověď zní ano. Musel by být ovšem delší čas na výběr jejích dodavatelů a na přípravu celé stavby. Pod časovým tlakem konání mistrovství světa v hokeji, se mnohé činnosti značně prodražily. Ekonomická návratnost by byla asi jiná, pokud by hala stála v aglomeraci, ve které žije řádově 4 – 5 milionů občanů. Bohužel Praha a blízké okolí má do 2 milionů obyvatel. Pro ekonomickou návratnost by tak v nejbližších 12 – 15 letech musela být hala vyprodána až po střechu přes 300 dnů v roce. I tak by cena vstupenek musela překročit současnou koupěschopnou poptávku občanů a provozní náklady by musely být stlačeny na minimum.

To, že vláda neposkytla státní garance soukromé firmě k postavení haly by se mohlo považovat za správné. Jenomže jen tehdy, kdyby nedávali státní garance jiným firmám. Bohužel se ukazuje, že tato vláda, ale i ty předchozí, poskytly garance na takové projekty, které se potom musely ze státního rozpočtu plně uhradit. A nezůstalo po nich prakticky nic. Jenom dluhy. Nesměli bychom být svědky nepřátelského převzetí IPB s pomocí státních institucí. Po této akci zůstalo nemálo státních peněz za nehty pár jedinců. Někteří v pozicích vysokých státních úředníků (ministrů) dopomohli soukromému subjektu k nebývalému majetku. Ve světle tohoto „zločinného spolčení“ a ve světle dalšího „pouštění žilou“ z veřejných rozpočtů se pak případná participace státu na stavbě „Národní sportovní arény“ nezdá až tak nelogická. Než financovat z veřejných rozpočtů zločinné pletichy „krále klientelismu“ či „vyslance“ soukromé finanční skupiny na postech ministrů, tak je lepší spolufinancovat „Národní sportovní arénu“. Obecně si však myslím, že měla být postavena pouze taková stavba, která by byla v našich podmínkách ufinancovatelná.

A pak je tu ještě jedna varianta financování. V české historii se již vícekrát osvědčila : vyhlášení veřejné sbírky. Sbírka by mohla být spojena i se změnami v daňové soustavě a se zavedením daňových asignací, (mají je například na Slovensku). Občan by se u určité části daní mohl samostatně rozhodnout, na co budou jim odvedené daně použity. Zda na vzdělání, sport, kulturu, zdravotnictví, charitu či jinou činnost. Sazka aréna by pak mohla být přejmenována na „Národní sportovní arénu“. A kdyby přispěl jen každý pracující tisícovkou, tak je hala téměř zaplacena. V našem hospodářství je zhruba 5 miliónů ekonomicky činných občanů krát 1000 Kč je 5 miliard. O zbytek by se mohly postarat třeba finanční instituce, které za poskytování služeb vybírají od nás občanů téměř nejvyšší poplatky v celé Evropě. Část jejich výnosů by mohla posloužit ve „veřejnému zájmu“ k financování sportovní arény.

Nemám rád administrativní monopoly (což za určitých okolností Sazka je), nemám rád selektivní přístup státu k jednotlivým ekonomickým subjektům, ale chtěl bych, aby se Praha stala jednou i městem olympijským. A stavba sportovní arény (díky Sazce a panu Hušákovi), je prvním kamenem v mozaice pro to, aby zde olympijské hry jednou mohly být. A tak jsem připraven za sebe, ale i za každého svého „nemajetného“ příbuzného darovat na financování „Národní sportovní arény“ 1000 Kč. Pokud se sbírka rozběhne, tak za sebe tu tisícikorunu věnuji také v dalších 12 měsících. Myslíte si, že se nějaká ta miliarda nevybere?

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.