fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Nepřistoupením k Evropské unii nelze učinit chybu

0

Rozhovor Haló novin s ekonomem Josefem Šímou

Doporučujete občanům ČR hlasovat v případném referendu pro vstup do Evropské unie a proč?

Každý člověk, jenž ve svém každodenním životě pociťuje problémy, kterému způsobují čeští úředníci s vládou v čele, by měl v případnémreferendu hlasovat proti vstupu do EU. Členství v EU totiž žádnézásadní problémy nevyřeší, pouze občana a politika, který rozhoduje ojeho osudu, oddálí.

Člověk-politik, který je vzdálen 1000 km od občana, na nějždopadají jeho rozhodnutí, se vůbec nemusí obávat nepříznivé reakcepostiženého. Občan se ještě snad může bránit proti zlovůli starosty vjeho městě, ministr či poslanec sídlící v Praze je již téměřnepostižitelný a politik v Bruselu se nemusí bát už vůbec, že budeterčem spravedlivého hněvu občanů. Jestli občan ovlivní něco málo vkomunální politice, na „evropskou“ politiku nebude mít již vliv vůbecžádný. A když má politik volné ruce, co lze čekat. Bude zvyšovat daně,regulovat v zájmu silných mocenských skupin…, a to vše na úkorobčana. Proto každý, kdo se obává úřednické a politické zlovůle, musíbýt proti vzdalování politiků od občanů, a tedy především proti vstupuČR do EU.

Jaké jsou alternativy?

Alternativou je provádět uvážlivou, prosperitu vytvářejícínárodní politiku, tzn. obchodovat a podnikat. Jen práce a iniciativamůže vést k vytváření bohatství – jak materiálního tak duchovního.

Samozřejmou součástí této politiky je otevřená politika vůčivšem ostatním včetně EU. Jestli EU neopětuje tuto otevřenost, alespoňse pozná, že jí vůbec nejde o občana a jeho prosperitu, o „evropskésvobody“, ale o zisky zájmových skupin – např. zemědělců. Pakliže EUopravdu představuje to, co hlásá, styky s ČR, která nebude jejísoučástí, nepřeruší a bude je i ve svém zájmu bohatě rozvíjet. Pokudano, potvrdí se nám, že vstup by byl mylným krokem – bylo by to jako „znedostatku jiných alternativ“ vstoupit do Říše ve 30. letech. Protonepřistoupením k EU nelze učinit chybu!

Nalézáte dostatečný prostor pro prezentaci těchto poznatků v tzv. médiích veřejné služby (televize, rozhlas)?

Názory, které předkládají argumenty proti vstupu do EU, seprosazují jen těžko. Česká vláda spolu s EU utrácejí milióny korun našíření propagandy o nutnosti vstupu. Všichni můžeme v televizi vidět“evropské“ dokumenty a sledovat „evropské“ cesty předních politiků povlastech českých, kdy tuto propagandu šíří dokonce i na středníchškolách. Je to nehorázná aktivita politiků za peníze daňovýchpoplatníků. Proti této kampani nelze uspět – úředníci a politici, kteřívědí, že „poevropštění“ politiky je vzdálí tlaku občanů a jejichkontrole, udělají pro vstup ve svém zájmu maximum. A veřejnost tétopropagandě nakonec podlehne. Bohužel. Výsledky se poté brzy dostaví,ale bude již pozdě. Moc, která se přesune od občana dále, se mu dorukou zpět už nikdy nevrátí.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.