O nás

Liberální institut je nestátní, nezávislá, nezisková organizace, jejímž cílem je rozvíjet a aplikovat ideje a programy založené na principech klasického liberalismu. Naše aktivity jsou založené na těchto hodnotách

  • Svoboda: Svoboda je hodnotou, která je základem všech ostatních hodnot. Svoboda a zákon jsou neoddělitelné pilíře moderní společnosti.
  • Utilitární autonomie: Individuální subjekt ví nejlépe, co je v jeho zájmu.
  • Nezcizitelnost práva: Každý jednotlivec má výsostné právo na jeho vlastní život, svobodu a majetek.
  • Soukromé vlastnictví: Žádná svoboda není možní, pokud instituce soukromého vlastnictví neexistuje, není respektována a není vymahatelná.
  • Laissez faire, laissez passer: Princip založený na vědecky fundovaném přesvědčení o spontánní samoregulaci tržního hospodářství a všeobecné prospěšnosti svobodného obchodu.
  • Panství práva: Panství práva vymezuje přesně definovaný zákonný rámec pro aktivity vlády, čímž je garantována neporušitelnost smluvních závazků, dohod a slibů.

S výše uvedenými principy se již před rokem 1989 ztotožnili jedinci, kteří na podzim r. 1989 v počátečních fázích sametové revoluce spontánně založili Liberální spolek F. A. Hayeka. Právě na činnost tohoto spolku navázali zakladatelé občanského sdružení Liberální institut, zaregistrovaného 6. února 1990.

Pro činnost Liberálního institutu jsou stěžejní originální vědecké projekty a vlastní výzkum, na nichž stojí další aktivity v oblastech vzdělávání (přednášky, letní školy, diskusní fóra, výuka) a publikování (knihy, studie, vědecké a novinové články, překladatelská činnost).

Naši lidé

Dominik Stroukal
ředitel Liberálního institutu

dominik.stroukal@libinst.cz

 

Martin Pánek
ředitel pro výzkum

martin.panek@libinst.cz

 

Josef Tětek
ředitel pro vzdělávání

josef.tetek@libinst.cz

 

Lucie Čechová
projektová manažerka

lucie.cechova@libinst.cz

 

Tereza Sladkovská
obchodní asistentka

tereza.sladkovska@libinst.cz

 

Pavel Peterka
výzkumný asistent

pavel.peterka@libinst.cz

 

Petr Koblovský

petr.koblovsky@libinst.cz

 

Akademická rada:

Jiří Schwarz (předseda), Marek Hudík, Dan Šťastný, Ján Oravec, Josef Šíma

Správní rada:

David Lipka, Jan Havel, Václav Rybáček

Stálí spolupracovníci:

Vladimír Krupa, Karina Fraňková, Tomáš Listík, Urza, Modrý Pták

Stránky běží v testovacím režimu. Prosím, omluvte případné problémy.