Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

O nás

Liberální institut je nestátní, nezávislá, nezisková organizace – think-tank, jehož cílem je rozvíjet a aplikovat ideje a programy založené na principech klasického liberalismu. Naše aktivity jsou založené na hodnotách svobody jednotlivce, vlády s omezenými pravomocemi, volného trhu a míru.

  • Svoboda jednotlivce: Svoboda je hodnotou, která je základem všech ostatních hodnot. Existují nezcizitelná práva, jež předcházejí vládu, mezi nimi jsou právo na život, svobodu a hledání vlastního štěstí.
  • Vláda s omezenými pravomocemi: Zajišťuje ochranu nezcizitelných práv. Jsou na ni delegovány vyjmenované pravomoci, které jsou pro tuto ochranu nezbytné, zbytek pravomocí si ponechávají občané. Důležitou složkou je nestrannost vlády a vláda zákonů, ne lidí.
  • Volný trh: Žádná svoboda není možná, pokud instituce soukromého vlastnictví neexistuje, není respektována a není vymahatelná. Soukromé vlastnictví, smluvní svoboda a spolčovací svoboda společně formují volný trh, který zajišťuje prosperitu a ochranu slabých a který funguje nejlépe, pokud do něj vláda s omezenými pravomocemi zasahuje co nejméně.
  • Mír: Bez míru není možné mít malou vládu s omezenými pravomocemi, volný trh, ani svobodu. Mírem se rozumí jak klid zbraní doma, tak ve světě.

S výše uvedenými principy se již před rokem 1989 ztotožnili jedinci, kteří na podzim r. 1989 v počátečních fázích sametové revoluce spontánně založili Liberální spolek F. A. Hayeka. Právě na činnost tohoto spolku navázali zakladatelé občanského sdružení Liberální institut, zaregistrovaného 6. února 1990.

Pro činnost Liberálního institutu jsou stěžejní originální vědecké projekty a vlastní výzkum, na nichž stojí další aktivity v oblastech vzdělávání (přednášky, letní školy, diskusní fóra, výuka) a publikování (knihy, studie, vědecké a novinové články, překladatelská činnost).

Naši lidé

Martin Pánek
ředitel Liberálního institutu
témata: Evropská unie, federalismus a daňová konkurence, svoboda slova, právo na soukromí, fair trade
martin.panek@libinst.cz

 

Josef Tětek
zástupce ředitele a ředitel Centra pro studium kryptoměn
témata: kryptoměny, veřejné statky, politická filosofie, vzdělávání
josef.tetek@libinst.cz

 

Jiří Nohejl
hlavní ekonom Liberálního institutu
témata: ekonomie, information science, bankovnictví, sport
jiri.nohejl@libinst.cz

 

Jakub Skala
chief operating officer, ředitel publikací, zakladatel a bývalý ředitel Mises.cz
témata: hospodářské cykly, peněžní systémy, regulace
jakub.skala@libinst.cz

 

David Bartas
ředitel Centra pro studium Evropské unie
témata: Evropská unie, ekonomická svoboda, daně
david.bartas@libinst.cz

 

Pavel Peterka
ředitel výzkumu
témata: sdílená ekonomika, regulace hazardu
pavel.peterka@libinst.cz

 

Jan Čmolík
pseudonym: Modrý pták
sales manager
témata: management, dějiny ekonomického myšlení, ekonomie pro laiky
jan.cmolik@libinst.cz

 

Lucie Čechová
projektová manažerka

lucie.cechova@libinst.cz

 

Dominik Stroukal
programový ředitel Misesovy akademie Liberálního institutu
témata: daně, regulace, diskriminace, krize, peníze, centrální banky, kryptoměny, černý trh
dominik.stroukal@libinst.cz

 

Magdalena Šuterová
analytička
témata: Skóre senátorů, ekonomická transformace, ekonomická analýza
magdalena.suterova@libinst.cz

 

Hynek Fencl
analytik
témata: daňové břemeno, politologie
info@libinst.cz

 

Marianna Sádecká
analytička
témata: svoboda umění, kryptoanarchie
info@libinst.cz

 

Akademická rada:

Jiří Schwarz (předseda), David Lipka, Dan Šťastný, Ján Oravec, Josef Šíma, Roman Joch

Správní rada:

Petr Koblovský
ředitel správní rady a bývalý ředitel Liberálního institutu
petr.koblovsky@libinst.cz

 

Václav Rybáček, Josef Tětek

Stálí spolupracovníci:

Jakub Jedlinský, Vladimír Krupa, Tomáš Listík, Urza, Tereza Sladkovská, Lenka Andrýsová, Martina Bacíková, Ota Tořínský, Michael Fanta, Jiří Kubíček, Jan Mošovský