Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

O nás

Liberální institut je nestátní, nezávislá, nezisková organizace – think-tank, jehož cílem je rozvíjet a aplikovat ideje a programy založené na principech klasického liberalismu. Naše aktivity jsou založené na hodnotách svobody jednotlivce, vlády s omezenými pravomocemi, volného trhu a míru.

  • Svoboda jednotlivce: Svoboda je hodnotou, která je základem všech ostatních hodnot. Existují nezcizitelná práva, jež předcházejí vládu, mezi nimi jsou právo na život, svobodu a hledání vlastního štěstí.
  • Vláda s omezenými pravomocemi: Zajišťuje ochranu nezcizitelných práv. Jsou na ni delegovány vyjmenované pravomoci, které jsou pro tuto ochranu nezbytné, zbytek pravomocí si ponechávají občané. Důležitou složkou je nestrannost vlády a vláda zákonů, ne lidí.
  • Volný trh: Žádná svoboda není možná, pokud instituce soukromého vlastnictví neexistuje, není respektována a není vymahatelná. Soukromé vlastnictví, smluvní svoboda a spolčovací svoboda společně formují volný trh, který zajišťuje prosperitu a ochranu slabých a který funguje nejlépe, pokud do něj vláda s omezenými pravomocemi zasahuje co nejméně.
  • Mír: Bez míru není možné mít malou vládu s omezenými pravomocemi, volný trh, ani svobodu. Mírem se rozumí jak klid zbraní doma, tak ve světě.

S výše uvedenými principy se již před rokem 1989 ztotožnili jedinci, kteří na podzim r. 1989 v počátečních fázích sametové revoluce spontánně založili Liberální spolek F. A. Hayeka. Právě na činnost tohoto spolku navázali zakladatelé občanského sdružení Liberální institut, zaregistrovaného 6. února 1990.

Pro činnost Liberálního institutu jsou stěžejní originální vědecké projekty a vlastní výzkum, na nichž stojí další aktivity v oblastech vzdělávání (přednášky, letní školy, diskusní fóra, výuka) a publikování (knihy, studie, vědecké a novinové články, překladatelská činnost).

Naši lidé

Dominik Stroukal
ředitel Liberálního institutu
témata: daně, regulace, diskriminace, krize, peníze, centrální banky, kryptoměny, černý trh
dominik.stroukal@libinst.cz

 

Martin Pánek
ředitel pro výzkum
témata: Evropská unie, federalismus a daňová konkurence, svoboda slova, právo na soukromí, fair trade
martin.panek@libinst.cz

 

Josef Tětek
ředitel pro vzdělávání
témata: kryptoměny, veřejné statky, politická filosofie, vzdělávání
josef.tetek@libinst.cz

 

Lucie Čechová
projektová manažerka

lucie.cechova@libinst.cz

 

Tereza Sladkovská
obchodní asistentka

tereza.sladkovska@libinst.cz

 

Pavel Peterka
výzkumný asistent

pavel.peterka@libinst.cz

 

Akademická rada:

Jiří Schwarz (předseda), David Lipka, Dan Šťastný, Ján Oravec, Josef Šíma

Správní rada:

Petr Koblovský

petr.koblovsky@libinst.cz

 

Václav Rybáček, Josef Tětek

Stálí spolupracovníci:

Karina Fraňková, Jakub Jedlinský, Jiří Nohejl, Vladimír Krupa, Tomáš Listík, Urza, Modrý Pták