Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

O odražení se ode dna

0

Před pár dny rozradostněný předseda socialistů a zároveň předseda naší vlády oznámil, že česká ekonomika se dostává na vzestupnou “pouť k lepším zítřkům”. K této úvaze došel na základě zveřejnění údajů o vývoji hrubého domácího produktu za druhé čtvrtletí letošního roku. Pan premiér ovšem národu už tak slavnostně nesdělil, že to pro obyčejného občana, voliče neznamená, že by se jeho situace dramaticky zlepšila.

Ono v podstatě ani tento makroekonomický ukazatel, pokud si ho rozebereme podrobněji, nehovoří o tom, že by ekonomika začala stoupat. Růst hrubého domácího produktu byl tažený především růstem spotřeby domácností, horší to bylo s tvorbou fixního kapitálu, kde došlo k masivnímu poklesu, dále nám rostly zásoby a velmi nepříznivé je i to, že dochází neustále k poklesu v průmyslu, stavebnictví a dopravě.

Slabý růst byl způsoben především změnami ve finančních službách a to jenom díky tomu, že došlo k poklesu úrokových sazeb. Kdyby nedošlo k tomuto poklesu, tak propad čtvrtletního hrubého domácího produktu by se pohyboval kolem 2,5 až 3,5 procenta. Nikdo už nezdůrazňoval, že hrubý domácí produkt za první pololetí poklesl o téměř 2 procenta ve srovnání s 1. pololetím roku 1998 . Takže oslavované oživení ekonomiky se nekoná. Doporučoval bych raději počkat si na výsledky nejméně dalších dvou čtvrtletí a pak teprve by mohl být důvod k tomu, aby jsme si sundali černé svářečské brýle a nastavili si brýle s méně tmavými odstíny.

Mimochodem nelepšící se situaci v ekonomice pociťuje velké množství pracovníků, kteří jsou nezaměstnaní, případně i těch, kteří jsou zaměstnaní a nepobírají mzdy. Mnohdy je to způsobeno druhotnou platební neschopností, jindy je to způsobeno také tím, že podnikatelé, zaměstnavatelé jsou nadměrně zatěžováni různými odvody a daněmi.

Představme si, že dostáváme ve výplatním sáčku 10.000 Kč. V tomto případě zaměstnavatel musí vytvořit téměř 15.000 Kč, aby mohl svému zaměstnanci těchto 10.000 Kč vyplatit, a to nepočítám náklady na materiál, energie a další služby. Pro zlepšení situace by bylo na místě ne větší přerozdělování, ale snížení daňové zátěže. Pak by se možná nemuselo vyplácet tolik prostředků na podpory v nezaměstnanosti a naopak by to mohlo působit i na vytváření nových pracovních příležitostí a tím i na snížení nezaměstnanosti.

Po ekonomickém dně se pravděpodobně projdeme ještě pár měsíců.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.