fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Pravidla korektní diskuse

0

Diskusi mezi názorovými oponenty často narušuje až znemožňujekřečovitá snaha si druhého člověka démonizovat a podsouvat mu vyslovenězlovolné motivy, popř. jej vykreslovat jako totálního idiota, jenž neníschopen se vymanit ze své primitivní omezenosti (tento žánr se -mimochodem – báječně podařil Pavlovi Janouškovi, řediteli Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v jeho reakci na můj srpnový článek v E15). Ekonom Steven Horwitz ve svém pěkném komentáři nabízí seznam některých základních pravidel korektní diskuse, která by měli zúčastnění aktéři dodržovat:

1)Dokud není jasně prokázán opak, vycházejte z předpokladu, že záměryjiných lidí jsou dobré a jejich cílem je změnit svět k lepšímu.

2)Nepřipusťte však, aby si ostatní lidé monopolizovali morální „výšiny“pro sebe sama; trvejte na tom, že vy také chcete změnit svět k lepšímu.

3)Seznamte se pokud možno s co nejvíce odlišnými stanovisky aprotiargumenty vůči Vašemu postoji a znejte tato stanoviska iprotiargumenty co nejlépe.

4) Důsledně se v praxi držtetoho, co ekonom Ludwig Lachmann nazýval „principem vstřícnéinterpretace“, tj. interpretujte výroky i argumenty ostatních lidí v conejlepším a nejpříznivějším světle (zejména přicházejí-li v úvahu různévýklady daného tvrzení či argumentu, má pozn.).

5) Předkládejte své vlastní dobře promyšlené argumenty a podložte je relevantními důkazy.

6)Otevřeně uznejte případy, kdy Vaše argumentace či důkazy mají slabinuči mohou být příliš jednostranné. Tím prokazujete svou otevřenost činepředpojatost, jakož i schopnost posoudit kvalitu svých argumentů skritickým odstupem.

7) Konečně, čiňte vše výše uvedené súsměvem na tváři a s jemným smyslem pro humor. Toto umění mistrovskyovládal Milton Friedman, a proto byl po mém soudu nejefektivnějšímobhájcem svobody ve 20. století.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.