fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Průmyslová revoluce a růst „bohatství národů“

0

To, že lidé žijící v Evropě a dalších ekonomicky vyspělých zemích jsoumnohem bohatší, než byli jejich předci ještě před několika stoletími,si zřejmě většina z nich uvědomuje. Patrně by však byli velmipřekvapeni, jak obrovský onen nárůst bohatství byl.

Ekonomická historička Deirdre McCloskey (před změnou pohlaví známá jako Donald McCloskey) uvádí ve svém článku o průmyslové revoluci následující čísla: 

Reálný příjem na osobu je dnes ve Velké Británii a dalších zemích,které zažily moderní ekonomický růst, 15 x vyšší, než jaký byl kolemroku 1700. Materiální blahobyt současného průměrného Fina je dokonce 29x vyšší než v r. 1700, neboť životní úroveň tehdejších Finů se prakticky nelišila od životní úrovně dnešního průměrného Afričana. Naopak v případě Holanďanů by toto číslo bylo poněkud nižší (10 x),protože na začátku 18. století bylo Nizozemí nejbohatší (a takéekonomicky nejsvobodnější) zemí na světě. V Japonsku materiálníblahobyt od roku 1700 vzrostl 35-ti násobně. Zajímavý je ekonomický rozvoj Jižní Korey, kde seod roku 1953 reálný příjem na hlavu zvýšil 18 x, tedy stačila čtyřidesetiletí ke stejnému růstu bohatství, k jakému byla v případě VelkéBritánie zapotřebí dvě století.

Až zase bude někdo kritizovat trh a „kapitalismus“ coby  „zvrácený“ a  „destruktivní“ systém, měli bychom mu citovat tato čísla.

PS: Původním zdrojem těchto údajů je monografie Anguse Maddisona The World Economy: A Millennial Perspective.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.