fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Rakouský měnový indikátor (AMS) – data pro americkou ekonomiku

0

Centrum prostudium hospodářských cyklů na základěstatistických údajů americké centrálníbanky zkonstruovalo vlastní měnový indikátor,který je teoreticky založen na debatě Rakouské školyo definici nabídky peněz v ekonomice. Soudobé měnovéagregáty M1, M2, M3, M4, L a další jsou bez jakéhokoliteoretického základu a jsou čistě empirické.Nejsme tak schopni říci, respektive centrálníbankéři, který agregát je ten pravý,který nejlépe zobrazuje nabídku peněz vekonomice. Monetaristický pohled je založen na mířekorelace měnového agregátu a národníhodůchodu. Toho se ale americká centrální banka(Fed) beztak nedrží, protože jinak by minulý měsícnezrušila statistiku indikátoru M3, který s HDPkoreloval nejvíce. Výsledkem monetaristickéhopřístupu je to, že agregáty obsahujíkomponentu či komponenty, které za peníze zteoretického pohledu nelze považovat. Tyto komponenty jsoubuď čistě úvěrovými transakcemi nebo nabídkupeněz nezvyšují.

Definiceamerických měnových agregátů (bez sezónníchúprav)

M1 =hotovost + cestovní šeky nebankovních institucí+ vklady na požádání + ostatníšekovatelné vklady

M2 = M1 +úsporové účty + termínovanévklady s malou denominací + zůstatky vzájemnýchfondů na peněžním trhu

 

(dříve) M3 = M2 +termínované vklady s velkou denominací +zůstatky institucionálních vzájemnýchfondů peněžního trhu + termínované vklady Rp+ Eurodolary

DefiniceAMS pro americkou ekonomiku

AMS =hotovost + vklady na požádání + ostatníšekovatelné vklady + úsporové účty +vklady a jiná depozita vlády + vklady a jinádepozita zahraničních institucí + vklady a jinádepozita zahraničních bank

Tatodefinice se teoreticky opírá o argumentaci FrankaShostaka, nicméně není jasné, zda konstruujeindikátor zcela identicky jako my.

 

USA_AMS.PNG 

Rakouskýměnový agregát relativně mění pohled naprůběh měnové expanze ve Spojených státech.Oproti tradičním indikátorům, předevšímagregátu M2, totiž AMS ukazuje na výraznézpomalení tempa růstu peněz. Zatímco v letech2001-2003 přitékalo do americké ekonomiky každoročněvíce než 10% nově vytvořených peněz a ještě vroce 2004 činil průměrný nárůst AMS 9,7%, v minulémroce to bylo už jen 4,51%. A zatímco indikátor M2 odloňského května opět roste, AMS naopak výrazněkleslo (zhruba na polovinu tempa). Rakouská data takéukazují, že v minulosti Fed několikrát prováděldokonce peněžní deflaci, aniž by to pravděpodobně sámtušil. Ze samotného indikátoru nelze pochopitelněvyčíst nic, ale zasazeno do kontextu vývoje dalšíchstatistických dat nám může obrázek o stavuamerického hospodářství zpřesnit. V recesíchse tempo růstu AMS obecně dostává do zápornýchhodnot a tendence je k tomu zřejmá. V každém případěstačí říci, že jakékoli výraznézpomalení růstu peněz vyvolává možnostdominového efektu. Výrazné ubývánípeněz bude působit problémy s dokončením chybnýchinvestic, v dnešním případě ale i se spotřebnímia hypotečními úvěry. Konečná poptávkapo spotřebě se bude muset nutně snížit a s ní ivýroba kapitálových statků. Rakouskýindikátor tedy mění můj osobní odhad vývojeamerického hospodářství zpět k negativnímupostoji. Pokud bude tempo poklesu pokračovat, lze se dočkat prvníchproblémů už v tomto probíhajícímčtvrtletí.

Rakouskýměnový indikátor AMS je k dispozici ke staženíprozatím zde.

Teoretickézdroje k definici nabídky peněz:

Nicolas Bouzou: How should we define the Money Supply? Austrian versus Monetarist Approach

Frank Shostak:The Mystery of the Money Supply Definition

 
Murray Rothbard: Austrian Definitions of the Supply of Money 

 

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.