fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Revitalizační plán

0

Pomocí revitalizačního plánu se špatně hospodařícím velkým podnikům a špatně úvěrujícím velkým bankám podaří přenést kumulované vlastní ztráty na bedra daňových poplatníků. Nástrojem tohoto „unfair“ transferu se stane revitalizační agentura, v níž plánovaná účast zahraničních či domácích soukromých subjektů je nejistá, zatímco aktivní účast státu jako garanta je nezpochybnitelná. Zvýraznění úlohy bank v procesu očištění od špatných pohledávek pocházejících z úvěrů, které tyto samy banky poskytly, znamená pouze to, že kozel byl jmenován dvorním zahradníkem. Namísto ambiciózních nestandardních řešení, která nezaručují minimalizaci ztrát pro naší ekonomiku, by byla daleko účinnější i z časového hlediska novela zákona o konkurzu a vyrovnání a její razantní vynucování ze strany věřitelů, jejichž motivace zaručují racionální a předvídatelné chování.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.