Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Rozpočet 2004 poprvé…

0

Naši občané si již zvykli, že v podzimních měsících se každoročně začíná v Poslanecké sněmovně PČR odehrávat bitva o rozpočet. Zjednodušeně se dá říci, že se schvaluje zákon, kterým se stanovují výdaje státu pro příští rok na jedné straně a vypočítávají příjmy státu na straně druhé. Porovnáním výdajů a příjmů nám pak vyjde výsledek státního rozpočtu (respektive veřejných rozpočtů). Bohužel, v posledních letech jsou výdaje vždy vyšší než příjmy.

Některé ekonomické teorie požadují, aby státní rozpočet byl z dlouhodobého hlediska vyrovnaný. Jiné ekonomické teorie připouští, že v době ekonomického poklesu (pokles HDP) může stát připustit deficitní rozpočet.

Jen málo ekonomů však připouští deficitní financování rozpočtu v období, kdy ekonomika roste a stát by měl být schopen pokrýt své výdaje z běžných příjmů. Bohužel tomu tak není v případě České republiky, kdy i přes růst HDP dochází k stále masivnějšímu zadlužování české ekonomiky. Podobné problémy mají však i mnohé země EU.

Státní rozpočet bývá přijímán v podobě zákona. Je zajímavé, že v několika předchozích letech došlo k překročení zákonem stanoveného deficitu rozpočtu (ať už státního či veřejného) a za toto porušení zákona vlastně nikdo nenesl zodpovědnost a nebyl nikdo potrestán.

Veřejné rozpočty jsou širším pojmem, který zahrnuje jak státní rozpočet, tak i další rozpočty. Mezi ně patří Fond národního majetku, Pozemkový fond a další státní fondy, kterých je již v současné době celkem 7. Dále do veřejných rozpočtů patří veřejné zdravotní pojištění a rozpočty územně samosprávných celků, tzn. rozpočty obcí a krajů, zahrnuje se do nich hospodaření transformačních institucí, např. ČKA.

Sestavování veřejných rozpočtů, zvláště jejich příjmů, bývá připravováno na základě odhadu určitých makroekonomických ukazatelů.

V rámci návrhu rozpočtu pro rok 2004 jsou vládní očekávání příliš optimistická. V současnosti dochází ke zpomalování růstu HDP nejen v zemích EU, ale i v ČR. Tato tendence bude s největší pravděpodobností pokračovat i ve IV. čtvrtletí roku 2003 a nejméně v prvních dvou čtvrtletích roku 2004. Lze jen těžko očekávat předpokládané tempo růstu HDP v ČR 2,8 % ve stálých cenách pro rok 2004., jak počítá v návrhu veřejných rozpočtů Ministerstvo financí ČR.

Současný růst HDP je tažen spotřebou domácností (ta závisí ve stále vzrůstající míře na spotřebitelských úvěrech). V příštím období dynamika růstu spotřeby může být ovlivněna mimo jiné i potížemi s jejich splácením. Řadě domácností se již teď na splátky nedostávají peníze. Část občanů může navíc přijít o práci.

Jako nadsazené se ukazuje i tempo růstu tvorby fixního kapitálu o 3 % pro rok 2004. Po nepatrném růstu, o 0,6 % v roce 2002, došlo k jeho poklesu v prvních dvou čtvrtletích roku 2003 o 0,5 %. Nevím, kde MF ČR bere optimismus k předpovědím pro tak vysoký růst. Očekávanou průměrnou míru nezaměstnanosti pro rok 2004 – 10,3 % lze taktéž považovat za značně optimistickou.

Očekávaná roční míra inflace 2,6 % může být vyšší (hrozí rizika dopadu kurzového vývoje, dopadu zvýšení daňového zatížení u DPH, spotřebních daní, ale i zvýšení cen surovin – ropa, plyn).

Je zřejmé, že již tyto nadsazené předpoklady zkreslují možnosti naplnění příjmů veřejných rozpočtů.

Podobný optimismus ohledně příjmů SR vládl na podzim roku 1996. I tehdy jsem varoval před příliš růžovými očekáváními. Moje předpověď se, bohužel, naplnila na jaře 1997. Byly přijaty tzv. úsporné balíčky a nakonec celá situace podpořena dalšími politickými intrikami vyvrcholila pádem vlády. Asi i nyní by bylo lepší návrh rozpočtu vrátit vládě k přepracování a zreálnění.

P. S. Můj minulý sloupek z 1. 10. 2003 s názvem „Lži a podrazy socialistů“ vyvolal zajímavé ohlasy Vás čtenářů. Mnohým se líbil. Některým se nelíbil, zvláště pak těm, kteří nesou zodpovědnost za stávající stav. Jeden z těch, kterým se článek nelíbil (podepsal se jako Karel Hrbek), nazval můj popis socialisty neplněných slibů za „snůšku nenávisti ke všemu byť jen vzdáleně levicovému“ (viz Metro 13. 10. 2003). Tak tomu není. Budu však rád, když místo mého kádrování pošle pár věcných protiargumentů. Rád se s nimi seznámím. Za vaše reakce děkuji.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All search results