fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Špidla a „Čechy Čechům“

0

Chcete zamaskovat svou neschopnost? Nechcete nést odpovědnost zadůsledky svých vlastních činů? Není problém. Využijte neznalosti velkéčásti populace. Svezte se na vlně více či méně skrývané nenávisti.Vytvořte si nepřítele! Na něj už poté bez problémů svalíte vše špatné,zatímco sami budete mít dobře krytá záda. Možná si řeknete, že je tostará otřepaná metoda. Možná ano, ale stále funguje. Politici a státníúředníci se k ní rádi často uchylují. Obyčejní lidé (oběti této falešnéhry) se však učí. Naneštěstí pro ně ale pomalu. Pravděpodobně by na nějiž neplatila báchorka o lakotných arabských šejcích, kteří způsobili v70. letech vlnu inflace ve většině „rozvinutého“ světa. Každý dnes ví,že nebýt inflačních politik centrálních bank se všemi známýminegativními dopady na blahobyt společnosti, nic tak strašného by se poropných šocích nestalo.

Šejkové již vyšli z módy, i když kdo ví, čeho se dočkáme, budou-li cenyropy ještě chvíli růst. Není to dobrá záminka pro natištění trochanových peněz? Snad i Mezinárodní měnový fond či Světová banka by ruku kdílu přiložily. Mají s tím přece velké zkušenosti. Co je však velmi vmódě, a platí to v současnosti obzvláště o České republice, jsou „zlí“cizinci. Cizinci jsou nepřítelem číslo jedna, hřímají naši ministři vnezvyklé jednotě. „Ničí náš trh práce“, snaží se moudře argumentovatministr práce. „Jsou zdrojem nezměrné kriminality“, přidává dalšíexpertní argument ministr vnitra. Cizinci se musí eliminovat. Je tocizí prvek v naší české kotlině. Podívejte, co Čechů je bez práce, takproč tady trpět tyhle vetřelce. Kdo o ně stojí?

Na tuto klíčovou otázku je třeba těm, kteří nevidí, či možná raději,nechtějí vidět, odpovědět. Lze nezvratně prokázat, že o cizince, kteřípřicházejí do České republiky za prací (a těch je naprostá většina),stojí čeští podnikatelé. Ti si je dobrovolně najímají a tímdemonstrují, že si jejich práce cení za danou cenu více než práceČechů, kteří usilují o stejná místa. Kdo by jim mohl zazlívat totorozhodnutí? Kdo by dbal na barvu kůže, akcent řeči či barvu pasu vnáprsní kapse? Ten, kdo je danou práci ochoten vykonat nejlevněji, tenji dostane. Zaměstnanec je spokojen, neboť dostane výplatu.Zaměstnavatel je spokojen, protože dostane službu, jakou chtěl a ještěušetří nějaké peníze. Vzniklá úspora peněz může sloužit k nákupu dalšíslužby nebo zboží, který by nebyl jinak možný, kdyby nebylo lacinějšípracovní síly. Je tedy dosaženo zvýšení společenského blahobytu. Onadalší služba je čistý přírůstek bohatství. Čeští pracovníci, kterépodnikatel nezaměstnal, představují nevyužité výrobní faktory, kterémohou tvořit další bohatství. Třeba tak, že nabídnou službu, kterou sinaši podnikatelé koupí za ušetřené peníze v důsledku zaměstnánízahraničních dělníků. Omezení plýtvání, využití dělby práce,zaměstnávání nejefektivnějších výrobních faktorů, to je podstatapokroku. Kdo by byl proti? Kdo by nutil podnikatele plýtvat anevyužívat nejefektivnějších výrobních faktorů? Kdo by jim mluvil dotoho, koho ve své firmě zaměstnají? Kdo by jim říkal, že na barvě pletia mateřském jazyku záleží?

Odpověď je jednoduchá. Česká vláda v čele se svým ministrem práce asociálních věcí. Ministrem, jehož činy nasvědčují tomu, že skutečněchce připravit lidi o práci a vymýtit z lidí veškeré sociální cítění.Ministrem, který zakazuje soukromým podnikatelům, aby se při přijímánízaměstnanců do svých firem ptali svých zaměstnanců kolik je jim let,zda jsou muž či žena nebo jsou-li komunisté, fašisté či křesťané. Natyto otázky má každý soukromý vlastník právo a podle odpovědi na němůže jako vlastník firmy nabídnout danému člověku odpovídající pracovnísmlouvu. Ten samozřejmě na takové otázky nemusí odpovídat, nechce-li, anabízené místo nemusí přijmout. Náš ministr ale dosáhl toho, že takovédobrovolné jednání je trestné. Ovšem ministr, který se ve svém úřaducítí být vlastníkem všeho, kam jeho oko dohlédne, byť jím není, senestydí týmž majitelům soukromých firem nařizovat, že se sice připřijímání svých pracovníků nesmí zeptat na věk, ale musí řídit barvoujejich pasu. Kdo nemá pas s dvouocasým lvem, musí mít nejprve odministrových úředníků bumážku, že smí (!) pracovat. (Co je to za zemi,kde se lidem zakazuje pracovat, přestože chtějí. Pracují-li bezpovolení, jsou vyvezeni ze země.) Tu dostane pouze tehdy, není-li žádnýČech, který by se o dané místo ucházel. Ministr tedy nejen že rozhodujeo majetku druhých, a určuje, kdo bude ve firmě soukromého majitelezaměstnán, na což nemá právo, ale nutí jej pod trestem vězení dělit svézaměstnance na Čechy a Nečechy a podle toho s nimi zacházet. Je smutné,že lidé, kteří na ulicích vykřikují „Čechy Čechům“, ale jinak si svéživobytí obstarávají tak, že pracují a nabízejí služby, které od nichjiní lidé dobrovolně kupují, jsou zavírání do vězení, zatímco ministr,který heslo „Čechy Čechům“ zavádí do praxe v kolosálním měřítku a žijez peněz sebraných pod pohrůžkou násilí ostatním, se těší dokonalé úctěa káže ze svých výšin o rovnosti, spravedlnosti a právu. Pak přidá súsměvem na tváři, že kromě toho cizinci narušují trh práce.

Celá série podobných státem organizovaných útoků na blahobyt lidínemůže nezpůsobit ochromení trhů. Minimální mzdy, sociálnízákonodárství, vysoké daně, tzv. zdravotní a bezpečností normy nutnězpůsobují (a každý ekonom to ví) nezaměstnanost. Ministr se ale snažíukázat, že je mužem na svém místě, a vymýšlí další opatření, kterýmibojuje proti nezaměstnanosti. Každý další zásah ale samozřejmě situacijenom zhoršuje. Nikdo si snad nemůže myslet, že třeba tzv. aktivnípolitika zaměstnanosti vytvoří nějakou zaměstnanost. Redistribučníschéma, kdy na jednom konci republiky někomu vezmete část jeho příjmu adáte jej někomu jinému na druhém konci republiky, lze sice zkonstruovattak složitě, že člověka, který peníze dostane, bude více vidět nežčlověka, který o ně přijde, nicméně pracovní místo nevznikne ani jedno,aniž by nějaké nezaniklo. Iluze o prospěšnosti „ministra práce“ jeovšem poměrně dokonalá. Jak pak vysvětlit, že takový skvělý člověk vúřadě se s tou nezaměstnaností ne a ne vypřádat? Vždyť se tak snaží.Naštěstí jsou tady cizinci. Ti za to mohou. Narušují nám přeci trhpráce. Vždyť i v Evropské unii se proti nim brání. Tak dobře, nepustímeje k nám. Vždyť někteří jsou černí a jiní mluví rusky, z těch nicdobrého nekouká. To se ale říkat nesmí, to je u nás trestné. To smí jenten náš dobrý ministr, co jim bere práci. Dobře jim tak. Ještě že homáme.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.