fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Stupidní Pakt stability? Ne, stupidní výrok

0

Předseda Evropské komise Romano Prodi, pyšnící se zároveň titulemprofesor ekonomie, označil Pakt stability za stupidní a vyzval k většítoleranci k zadlužování. Pakt, narušovaný v poslední době Francií iNěmeckem, byl souborem pravidel zakazujícím členským zemím eurozónyrozpočtový schodek vyšší než tři procenta HDP. Měl za cíl zajistitminimální výdajovou odpovědnost u různorodé skupiny zemí, chystající sevytvořit měnovou unii.

Hlavními nástroji nepřímého vyvlastňování obyvatelstva státem jsouberně, cla, inflační vytváření nových peněz centrální bankou (tiskem aposkytováním „půjček“ obchodním bankám), peněžní transfery od občanů kzájmovým skupinám a hromadění nesplatitelných rozpočtových dluhů. Platíželezné pravidlo, že státní rozpočet je pouze orientační, vždydeficitní, z pohledu politiků a úředníků nedostatečný a nesestavují jejekonomové (ani nemohou), ale pouze věštci (odhadující příjmy), počtáři(sčítající a odčítající tyto vybájené miliardy) a sociální inženýři,plánujícím za cizí peníze svoji představu cizího blaha.

Sotva byl plánovaný schodek na příští rok ve výši 157 miliard korunjako v Enronu (americké společnosti proslulé falšováním účetnictví),pouhým škrtem pera zmenšen na 111,3 miliard korun, již vláda chcezavádět další sociální dávky (na vzdělání, plošné přídavky na děti..) vúhrnu za 20 miliard korun. Přitom v oblasti důchodů v souvislosti sdemografickým vývojem spojeným se průběžným systémem dřímá časovanábomba, České dráhy čekají na konkurz a na úhradu ztráty z osobnídopravy (30 mld. Kč), nemocnice dluží dodavatelů a zdravotní pojišťovnynemocnicím, bude nutné financovat překročený deficit letošníhorozpočtu, nejsou zřízeny Špidlovy svěřenecké fondy pro nově narozenéděti atd. V kalkulaci rozpočtu není hlavně zahrnut fakt, že lidépřesouvají a budou přesouvat v důsledku vysokých berní své aktivity do„šedé“ ekonomiky a hledat stále účinnější metody jak se těmto bernímvyhnout. A zázračný hospodářský růst, z kterého by se všechnozaplatilo, je stejně chimérický jako ve své době zázračné zbraně AdolfaHitlera. Vývoj letošního rozpočtu není také nijak optimistický. Podleříjnových odhadů ministerstva financí se celoroční deficit vyšplházhruba na 62,7 miliardy korun, což bude o 16,5 miliardy více než dříveschválený deficit. Se závazností zákona o státním rozpočtu si vládanedělá vůbec žádné starosti.

Je příznačné, jak tuhý kořínek má pseudoteorie J.M.Keynese, že v doběhospodářské recese je rozumné zvýšit rozpočtový deficit v zájmuvyvolání hospodářského růstu. Tato myšlenka má mezi politiky nespočetobdivovatelů, jelikož vládním výdajům financovaným veřejným dluhemposkytuje alibi zdánlivé odbornosti. No a výdaje znamenají voličskéhlasy a ty zase funkce. Samozřejmě, že tzv. ekonomové, kteří hlásajípro vládu tak příjemné teorie jsou v kolektivu politiků oblíbeni a tise jim odměňují výnosnými posty, granty a veřejným věhlasem. A kruh „játobě a ty mě“ se uzavírá. Sestavování státního rozpočtu však nemá sekonomií vůbec žádnou spojitost. Je to záležitost kalkulantůsčítajících a odčítajících miliardy korun a sociálních inženýrůprosazujících výdaje z cizích kapes, a to k dosažení cizího dobra podlesvých představ.

Pumpování peněz do hospodářství sice dočasně zvyšuje poptávku a tím iprodukci, ale následně dochází k postupnému růstu cen. Situace seustálí, a v nové rovnováze může „růstový“ impuls poskytnout jenomdalší, větší dávka státních výdajů. Aby byla podobnost s drogovouzávislostí úplná, současně se deformuje struktura výroby, kdy částzdrojů se přesouvá do oblastí, které neodpovídají přání zákazníků(podniků i spotřebitelů). Vždy na konci tohoto uměle vyvolaného raušese hospodářství nachází ve větším stupni neefektivity i chaosu avznikají ještě rozsáhlejší problémy, než byly před finanční injekcí.Zároveň obchodní banky nakupují státní dluh namísto poskytování úvěrůpodnikatelům a protože se do celého procesu se nechává ráda vtáhnoutcentrální banka, inflace znehodnocuje úspory obyvatelstva a k potěševlády i její závazky.

Výrok Romana Prodiho, že Pakt stability je stupidní, byl stupidním výrokem nikoliv ekonoma, ale přízemního politika.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.