fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Václav Žák je mystifikátor

0

Alespoň v diagnóze současných problémů Zetoru. Zřejmě mu vadí, když někdo konkrétně vyjmenuje osoby, které měly rozhodovací pravomoc v akciové společnosti Zetor v době, kdy se rozhodovalo o použití miliardových finančních injekcí, které už zaplatili nebo zaplatí daňoví poplatníci. Tyto osoby se nemohly stát členy orgánů této akciové společnosti bez souhlasu majoritního vlastníka, a tím byly po celou dobu státní instituce – Fond národního majetku České republiky a Konsolidační banka. Ty také musely uzavřít manažerskou smlouvu s Motokovem, o níž se zmiňuje pan Žák. Pokud tato smlouva byla špatná, nesou za ni odpovědnost opět pouze konkrétní zástupci státních institucí, kteří ji podepisovali. Takže se nejedná o nic jiného než o špatný výkon vlastnických práv ze strany státu. V záležitosti Zetoru Václav Žák dokazuje, že v ekonomické analýze je žákem s malým ž.

Co dál se Zetorem?

  1. Zdá se, že bez další finanční injekce ze strany státu se Zetor neobejde.
  2. Pro rozhodnutí o poskytnutí této částky nelze brát v úvahu 9 miliard utopených v Zetoru od roku 1993. Ty jsou jednou provždy ztracené.
  3. Poskytnutím částky se stát stává podnikatelským subjektem, což je zásadně chybné, který tyto prostředky může poskytnout za následujících podmínek:
    1. Management Zetoru předloží smlouvy na nákup traktorů v roce 2000 nejméně v množství 10 tisíc kusů garantované požadavkem take or pay. Podobně garantované smlouvy by měly být předloženy i pro následující léta až po navrácení této částky do státního rozpočtu.
    2. Management předloží hodnověrný podnikatelský projekt na restrukturalizaci Zetoru zahrnující především unifikaci výroby, odprodej nevyužitého majetku a podstatné snížení počtu zaměstnanců. Splnění tohoto závazku by měl současný management ručit nejen svým majetkem, ale i částí svých budoucích výplat.
    3. Management Zetoru podepíše s odboráři dohodu, podle níž odbory budou respektovat tvrdou restrukturalizaci a zdrží se stávek.

Pokud vláda rozhodne o poskytnutí výše uvedené částky za výše uvedených podmínek, dostává stát v současnosti i v budoucnosti do nezáviděníhodné pozice. Bude to však rozhodnutí sociálnědemokratické vlády, jehož úspěšnost voliči určitě zhodnotí v příštích volbách.

Odpovědi na další otázky Václav Žáka týkající se Škody Mladá Boleslav a Škoda Plzeň si vyžadují samostatné článků.

K mé ideologické zaslepenosti mohu dodat jen to, že pokud jí pan Žák míní respekt k svobodě, nedotknutelnosti soukromého vlastnictví, víru v efektivnost trhu a vládu práva a vynutitelnost zákona, tak se k ní hrdě hlásím.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.