fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Zákon o omezení plateb v hotovosti? Opět se ukazuje, že je k ničemu!

0

Zákon máale naprosto zásadní nedostatky, jak ostatně ukazuje i případ současné koaličníkrize, do které vláda zabředla na základě poznatků o nejasném financovánístrany Věci veřejné a nestandardních hotovostních operacích ministra dopravyVíta Bárty.

Za kruciální nedostatek výše zmíněného zákona lzebezpochyby označit pasáž §1, odstavec 2b. Podle toho je totiž „poskytovatelem platby ten, kdo platbou uhrazujezávazek“. Poskytnutím půjčky však samozřejmě žádný závazek uhrazován není,naopak! Závazek teprve vzniká, a to dlužníkovi. Vít Bárta tak zákon o omezeníplateb v hotovosti neporušil, alespoň pokud se nepodaří dokázat, že nešloo půjčku, jak tvrdí on. Zákon o omezení plateb v hotovosti by se tak na v médiíchpropíraný případ vztahoval až tehdy, kdy by se dlužník (hypoteticky poslankyněKočí) půjčku rozhodl vrátit. Na tuto zásadní nesrovnalost v zákoněupozornil v poslední době například i docent katedry trestního právaKarlovy univerzity Tomáš Gřivna.

Dalším velmi slabým místem zákona je následujícívěta, obsažení v §4, odstavec 3: „Dolimitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené týmžposkytovatelem platby témuž příjemci platby v průběhu jednoho kalendářníhodne.“ Chcete někomu předat větší obnos peněz? Žádný problém, můžete takučinit během jediné minuty, i když se bude jednat o splacení závazku, na kterése zákon vztahuje. Jak na to? Stačí si dát kávu, či jinak zahnat spánek anaplánovat schůzku s věřitelem na půlnoc. Ve 23:59 předáte částku o korununižší než zákonem stanovený limit 15.000 eur (ke 12. 4. 2011 činil ekvivalent vCZK dle kurzu ČNB 366.675,-), a minutu po půlnoci tu samou sumu. Celkem tak lzepohodlně vrátit přes 733 tisíc Kč!

To, že zákon o omezení plateb v hotovosti nemůženikdy efektivně fungovat, souvisí i se starým rčením: „Kde není žalobce, není soudce“. Nedá se předpokládat, že by sekorumpovaný šel sám udat, ani to, že by to udělal člověk, který podplácí. Stejnýfakt platí i pro praní špinavých peněz. „Velké ryby“, o kterých je neustáleřeč, padnou pouze v případě, že se v někom hne svědomí – pokud by poslanciVěcí Veřejných danou událost neoznámili, nikdo by se o tom nic nedozvěděl. Ažádný, byť sebelepší zákon by na tom nic nezměnil…

Aktivity, proti kterým je zákon primárně namířen,se tak dějí stále. Vždyť mezi lety 2005 a 2009 bylo v České republice zatrestný čin praní špinavých peněz odsouzeno pouhých 29 lidí! Třeba i proto, že česká kasinamají povinnost uchovávat videozáznamy o dění v herně pouhých 90 dní. Tvrdíte,že jste v kasinu před 91 dny vyhráli 10 milionů Kč? Ok, věříme vám, alejen proto, že musíme. Je přitom možné, že jste do kasina s 15 milionypocházejícími z trestné činnosti přišli a 5 milionů padlo na to, abyste si10 čistých mohli odnést. Ne nadarmo se o tuzemských kasinech – a propos, Prahapatří k evropské špičce v počtu kasin na území jednoho města – už iv balkánských zemích mluví jako o ráji praček na špinavé peníze.

Zákon o omezení plateb v hotovosti tak omezujezejména poctivé obyvatele, kterým nakazuje provádět platby nad 15 tisíc eurbezhotovostně. To sebou nese řadu dodatečných nákladů – ať již finančních (bankysi mnou ruce: poplatky za vklad hotovosti na přepážce banky, hotovostní /bezhotovostní příkaz k úhradě, příp. vklad na účet třetí osoby), nebo časových.

Lze najít na současném znění zákona o omezeníplateb v hotovosti nějaké pozitivum? Ano, potvrdilo se to, co už dávno všichnivíme – špatné zákony jsou k ničemu. A atraktivní název na tom nic nezmění.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.