fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Zelený zločin podruhé

0

Ve středu přehlasovala Poslanecká sněmovna veto prezidenta republiky, kterým vrátil Sněmovně návrh Zákona o podpoře obnovitelných zdrojů elektřiny. Pozoruhodná je obrovská převaha, s jakou se tak stalo. Z přítomných cca 170 poslanců jich 143 hlasovalo pro. Jednalo se o zcela nesvatou koalici ODS, TOP 09, „peakovců“, VV, KSČM a větší části ČSSD. Opravdu by mě zajímalo, jak jakýkoliv poslanec dokáže komukoliv soudnému vysvětlit své hlasování, neboť přijetí zákona nelze odůvodnit vůbec nijak.

Stávající náklady podpory tzv. obnovitelných zdrojů činí pro letošní rok 38 miliard korun. Tedy necelých deset tisíc korun na jednu domácnost ročně. Speciálně pro ministra průmyslu, který tvrdil, že bez přijetí zákony by byly náklady ještě vyšší, pak připomínám, že zákon jen svojí platností – bez toho, že bychom uvažovali vstup nových investorů do odvětví, zvýší náklady podpory o tři čtvrtě miliardy korun za rok, zejména proto, že díky tomuto zákonu se rozšiřuje množství podporovaných zdrojů o biometan, biokapaliny a teplo z obnovitelných zdrojů.

Peníze na podporu jsou doposud vybírány v ceně elektřiny formou speciálního poplatku. Díky poplatku jsou náklady na elektřinu o osm až patnáct procent vyšší – podle toho, kdo tuto elektřinu spotřebovává – a tento podíl poroste. Zejména u firem se tyto zvýšené náklady rozhodně nesetkávají s velkým porozuměním zejména s ohledem na konkurenceschopnost na zahraničních trzích. Prozatím je však třetina nákladů absorbována ze státního rozpočtu, což v dobách, kdy vládní koalice zasahuje i do výplat důchodů a zaklíná se rozpočtovou odpovědností, působí poněkud ironicky. Novým zákonem je zaváděn i poplatek za podporu biometanu, který bude účtován k ceně zemního plynu a přímo ze státního rozpočtu bude hrazena podpora výroby „zeleného“ tepla. Navíc drtivá většina „zelených“ zdrojů tepla byla postavena s nějakou státní dotací. Dávat jim další dotaci zcela postrádá logiku.

Pokud vše sečteme, pak náklady starého zákona (pokud by platil do roku 2020) dosáhnou bilion sedmdesát dva miliard korun v nominálním vyjádření po jednotlivých letech – tedy v reálném vyjádření cca 20 procent HDP. Nový zákon zvýší tyto náklady na cca jeden a půl bilionu korun – a reálná hodnota budoucích závazků z tohoto zákona přesáhne čtvrtinu stávajícího HDP. Náklady podpory obnovitelných zdrojů jsou tak více než dvojnásobné s celými reálnými náklady transformace ekonomiky. Podpora obnovitelných zdrojů je také nejdražším možným způsobem, jak snížit emise skleníkových plynů (pokud je toto cílem a jedná se o smysluplný cíl).

Politikům stávající vládní koalice je dobré připomenout, že zásadní skok v ceně elektřiny, také kvůli tomuto zákonu, nastane v lednu 2014, kdy skončí platnost tzv. solárního odvodu a všechny náklady podpory se přesunou do ceny elektřiny. V té době lze už očekávat nástup zdrojů na biometan. Opravdu se těším, jak vládní představitelé budou voličům vysvětlovat, proč cena jedné MWh bude vyšší o zhruba 750 Kč. Jak budou vysvětlovat, že zemní plyn je dražší kvůli podpoře biometanu – zejména proto, že podporu biometanu prosadil do zákona poslanec sociální demokracie a bývalý ministr průmyslu a obchodu Milan Urban. Jak budou vysvětlovat, že mnozí z nichzvedli pro toto okrádání občanů ruku již podruhé (poprvé v roce 2005)?

Novinářům by bylo dobré připomenout, že není úplně těžké vystopovat, proč např. celý klub KSČM hlasoval v téměř idylickém souladu s vládní koalicí, které jinak nemůže přijít na jméno. A to samozřejmě platí i o všech ostatních poslancích.

Udělal jsem tedy jediné možné a doporučuji všem udělat totéž. Vytiskl jsem si seznam všech poslanců, kteří hlasovali pro, a uschoval jej zaprvé pro sebe – pro potřebu před příštími volbami a za druhé pro své děti, které – až budou nejvíce potřebovat peníze pro založení rodiny – tedy tak za patnáct až dvacet let – budou nejvíce zatížené rozhodnutím stávajících poslanců. V té době budou náklady podpory činit 70 až 80 miliard korun ročně. Aby věděli, komu za to poděkovat. Bohužel, to je asi tak jediné – slovy Járy Cimrmana – co mohu dělat. Mezitím se však všichni, kdo jsou spoluodpovědní za tento legislativní zločin, budou smát nám, kteří to budeme platit.

Pozn.: Skutečný titulek zněl jinak, ale tento mi přijde příhodnější…

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.