Author Josef Šíma

mm

Josef Šíma je profesorem ekonomie, rektorem VŠ CEVRO Institut, šéfredaktorem časopisu New Perspectives on Political Economy a členem akademické rady Liberálního institutu. Zabývá se rakouskou ekonomií, je překladatelem řady knih a je autorem knihy Trh v čase a prostoru.

Stručně
0

Úvodník

Vážení čtenáři, Právě se Vám dostává do ruky první číslo časopisu, který nese jméno LAISSEZ-FAIRE.…