Author Michael A. Walker

mm

Michael Walker byl výkonným ředitelem Fraser Institutu od jeho založení v roce 1974 až do září 2005. Předtím vyučoval na University of Western Ontario and Carleton a byl zaměstnán v Bank of Canada a na federálním ministerstvu financí. V roce 2016 byl jmenován členem Order of Canada jako uznání jeho vynikajících úspěchů, oddanosti společnosti a služby zemi. Jako ekonom je autorem nebo editorem 45 knih s ekonomickou tematikou. Jeho hlavním zájmem jako zakládajícího výkonného ředitele Fraser Institutu byla podpora zkoumání a využívání konkurenčních trhů jako metody pro zlepšení života Kanaďanů. Spolu s Miltonem a Rose D. Friedmanovými je spoluzakladatelem projektu Economic Freedom of the World, na němž nyní spolupracují instituty v 85 zemích a který každoročně vytváří žebříček Economic Freedom of the World. Tento žebříček je jedním z nejcitovanějších podobných měřítek v současné odborné literatuře.