fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

Bouillon, H. (2010): Etika podnikání a trh

0
Book Cover: Bouillon, H. (2010): Etika podnikání a trh

Kniha Hardyho Buillona nabízí čtenářům mnohavrstevný pohled na společenskou odpovědnost firem (CSR - Corporate Social Responsibility) na bázi ekonomie, filosofie, etiky a politiky. Na rozdíl od manažerských a podnikatelských publikací nenabízí pouze „marketingový“ pohled na společenskou odpovědnost firem s cílem zalíbit se potenciálním a stálým zákazníkům pomocí jiných aktivit než je hlavní činnost firmy, resp. příčiny, proč firma vznikla a nadále existuje.

Kniha vybízí čtenáře ke kritickému přemyšlení o etických problémech podnikání v širokém kontextu společenských souvislostí. Autor se věnuje zprvu vyjasnění pojmu, co vůbec etické je a co etické není. Existuje a často se aplikuje jen jeden, firemní úhel pohledu, zda chování je etické z hlediska firmy. Ale jaký názor na etiku mají spotřebitelé? Nejsou to právě oni, kteří by ji měli hodnotit?

Autor reaguje na stále častěji projevující se tendence k regulování CSR vládou a ke snaze zavést určité minimální standardy společenské odpovědnosti firem. Pozornost obrací ke spotřebitelům, kteří odměňují dlouhodobé etické chování firem vyšší poptávkou po jejich zboží a službách, a neodpovědné firmy „trestají“ spotřebitelským nezájmem. Toto objektivní tržní hodnocení lze stěží nahradit sebepropracovanějším detailním systémem kriterií, podle nichž „osvícený“ státní úředník bude posuzovat CSR, popř. stanovovat, co musí firma učinit, aby vyhovovala minimálním standardům CSR.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Comments are closed.