fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

Čím víc státu, tím vyšší ceny. Analýza zdražování napříč Evropou má jasné doporučení: deregulovat!

0

K největšímu zdražování dochází v těch oblastech ekonomiky, ve kterých je nejvíce zdanění a regulace. Vyplývá tak ze studie, která podrobně zanalyzovala rostoucí ceny produktů každodenní spotřeby v Německu, Itálii, Polsku, Řecku a Rumunsku. V méně regulovaných oblastech jako jsou telekomunikace nebo digitální služby ceny navzdory inflaci klesají. „Přestože studie v této fázi nepracuje s daty z České republiky, domníváme se, že její poznatky jsou aplikovatelné všude v EU i kdekoli jinde na světě. Je to praktická ukázka toho, co liberální ekonomové tvrdí odnepaměti. Liberální institut je partnerský think-tank v síti Epicenter a tedy rádi posuneme tuto zprávu směrem k české veřejnosti,“ říká ředitel Liberálního institutu Martin Pánek.

Stručný výtah ze studie přinášíme níže v tomto článku. Pro hlubší bádání však doporučujeme nahlédnout do plné verze, která je všem čtenářům k dispozici (bohužel pouze v angličtině).

Nyní stručně o hlavních tezích studie:

Současnou krizi životních nákladů v celé Evropě prohlubují již tak vysoké ceny v různých odvětvích. Jedná se zejména o odvětví s vyššími vládními zásahy, které snižují konkurenci a zvyšují daňové zatížení.

Kromě inflačních účinků expanzivní měnové politiky se tvrdí, že k růstu cen v jednotlivých odvětvích mohou vést i další zásahy, jako je regulace a zdanění. Jde zejména o odvětví jako je energetika, bydlení, zdravotnictví a základní spotřební zboží. Vysokou úroveň cen v mnoha odvětvích uvedených v jednotlivých kapitolách lze přičíst nadměrné míře zdanění, nedostatečné konkurenci nebo chybné vládní politice.

Hlavní břemeno růstu cen pociťují domácnosti s nižšími příjmy, protože ty utrácejí větší část svých příjmů za produkty každodenní spotřeby, protože tyto domácnosti vynakládají velkou část svých příjmů na výrobky denní potřeby. To může vést k sociálním a politickým třenicím, pokud se inflace nebude řešit.

Jedinými odvětvími, které zaznamenaly trvalý pokles cen, jsou telekomunikace a digitální služby. V tomto odvětví vedly účinky konkurence k technologickému pokroku, nižším spotřebitelským cenám a kvalitnějším produktům. Podobné regulační a daňové prostředí by podle studie mělo být zvažováno i v odvětvích vykazujících opačný vývoj.

V několika analyzovaných zemích spotřební daně z energií, tabáku a alkoholu překračují povinnou spodní hranici stanovenou Evropskou unií. Země, které mají prostor pro snížení těchto daní, by měly zvážit daňové reformy.

Snížení překážek obchodu a hospodářské soutěže ve všech kategoriích výrobků se může ukázat jako jediný nejúčinnější způsob, jak dosáhnout snížení celkové cenové hladiny.

Dokument analyzuje daňové a regulační důvody vysoké úrovně cen v pěti zemích EU: Německa, Itálie, Polska, Řecka a Rumunska. V jednotlivých kapitolách jsou nastíněny příčiny vysoké úrovně cen v různých hospodářských odvětvích a navržena politická řešení pro vlády jednotlivých zemí, která by měla snížit zátěž občanů. Česká republika bohužel nebyla jednou ze zkoumaných zemí, měla by se však objevit v podzimním vydání.

Celou analýzu čtěte na stránkách Epicentra.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Comments are closed.