Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

Darth Vader a ochrana smluv

0

Jedna z mých pedagogických inovací při výuce ústavního práva je užívání „změny“ dohody s Landem Calrissianem, kterou v Impérium vrací úder provedl Darth Vader, čímž ilustruji důležitost ústavní ochrany kontraktů, která zakazuje přijímat zákony, které ruší závazky plynoucí ze smluv.[1]
Vláda oprávněná odvolat závazky plynoucí ze svých smluv nejenže pošlapává práva svého lidu, ale nakonec ubližuje sama sobě, protože mnoho lidí s ní nebude v budoucnu chtít spolupracovat.
Zde je přepis dialogu z relevantních scén. Po druhé scéně se Lando obrátí proti Impériu, což nakonec vede k jeho pádu. Pomůže Lukovi a princezně Leie utéci z Oblačného města, a tím pokazí Vaderův plán.
Později v Návratu Jediů je to Lando, kdo vede úspěšný útok na druhou Hvězdu smrti. Pokud by Ústava Impéria obsahovala soudně vymahatelnou ochranu smluv, mohl Lando uhájit svoje práva před soudem a rebelie by byla poražena.
Lando: Lorde Vadere, co Leia a wookie?
Darth Vader: Nikdy nesmějí opustit toto město.
Lando: [rozčilený] To jsme si nedohodli! Ani to, že Hana dostane námezdní lovec!
Darth Vader: Připadá vám, že s vámi jednám nefér?
Lando: [po odmlce, nervózně]Ne.
Darth Vader: Dobře. Bylo by nešťastné, kdybych tu musel nechat vojáky.
Lando: [pro sebe]Ta dohoda je čím dál horší!
[Později]
Darth Vader: Calrissiane, odveďte princeznu a wookieho k mé lodi.
Lando: Říkal jste, že zůstanou ve městě pod mým dohledem!
Darth Vader: Měním naši dohodu. Modlete se, abych ji nezměnil ještě víc.
jiném článku jsem argumentoval, že kritika císaře Palpatina je často neoprávněná. Ale spolu s Vaderem to podělali, co se ochrany smluv týče.
Dnes je 110. výročí nechvalně proslulého (a správného) rozsudku Nejvyššího soudu v případu Lochner v. New York, který obhájil smluvní svobodu tím, že zrušil „nerozumné, nepotřebné a arbitrární“ regulace obchodu. Ačkoliv tento zákaz zásahu do smluv byl od New Dealu zapomenut, Ústava USA stále (většinou) brání státům v porušování smluv, které samy uzavřely.
À propos, podle traileru k nové epizodě Star Wars se zdá, že Impérium skutečně padlo a bylo nahrazeno novým režimem, „Prvním řádem“. Vader měl dodržovat svoje smluvní závazky – je to prostě lepší pro byznys.

[1] V ústavním právu Spojených států amerických jde konkrétně o tzv. Contract Clause, článek 1, oddíl 10, první věta Ústavy USA: „Žádný stát nesmí […] přijmout […] zákon porušující závazky smluv.“ https://en.wikipedia.org/wiki/Contract_Clause Přeložil Martin Pánek.
Sdílej

O Autorovi

mm

Ilya Somin je profesorem práva na Univerzitě George Masona. Oblastí jeho výzkumu je ústavní právo, majetkové právo a zajímá se i o otázky politické participace veřejnosti. Je autorem několika knih, mj. „Demokracie a politická ignorance: Proč je menší vláda chytřejší“.

Comments are closed.

All search results