fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

Deník.Obce.cz: Založeno na faktech – zemědělství

0

ČR by měla zcela zrušit nebo radikálně omezit dotace do zemědělství, protožečasto směřují k velkým podnikům, kterým jen zvyšují zisk. Dotace z EUby měly být přesměrovány do větší automatizace a robotizace českéhozemědělství, což by v následujících letech přineslo značný nárůstproduktivity. Stát by měl v sektoru zrušit nebo navýšit migrační kvóty, abybyla uspokojena poptávka zemědělců po pracovní síle, která nemůže být uspokojenaze strany české populace.

Takové jsou hlavní závěry druhé části studie Založeno na faktech,kterou vydává Liberální institut. Čtyřdílná studie Založenona faktech vychází postupně po částech. Druhá část studie je zaměřená naoblast zemědělství a navazuje na minulý týden zveřejněnou studii o energetice.“Cílem naší analýzy bylo najít problematické oblasti nejenz pohledu tohoto sektoru, ale také ekonomiky jako celku. Omezení národníchdotací, přesměrování evropských a navýšení nebo opuštění migračních kvótjsou z našeho pohledu zásadními reformami, které by českému zemědělstvípomohly k větší efektivitě a konkurenceschopnosti. Všechny návrhy samozřejměpodkládáme poznatky z odborné literatury a zkušenostmi ze zahraničí,“uvádí národohospodářský analytik a autor studie Jan Šincl.

celý článek…

Sdílej

O Autorovi

mm

Martin Pánek je ředitelem Liberálního institutu a bývalým šéfredaktorem Laissez Faire. V minulosti pracoval jako poradce v Evropském parlamentu a je autorem knih Kompletní slepice a Částečná kráva.

Comments are closed.