fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

Juneteenth: Oslava svobody

0

19. června 1865 vydal generálmajor Gordon Granger z balkonu v Ashton Ville v texaském Galvestonu, kam den předtím dorazil v čele vojsk Unie, která na konci občanské války obsadila poslední baštu území ovládaného Konfederací, generální rozkaz č. 3.

Obyvatelům Texasu se oznamuje, že v souladu s proklamací výkonné moci Spojených států jsou všichni otroci svobodní. To znamená absolutní rovnost osobních a majetkových práv mezi bývalými pány a otroky a dosud existující spojení mezi nimi se stává spojením mezi zaměstnavatelem a námezdní pracovní silou.

Osvobození lidé v Galvestonu reagovali oslavami a o rok později si tuto událost začali každoročně připomínat. Tyto každoroční oslavy se staly v Texasu tradicí a poté se rozšířily po celé zemi s velkou migrací, kdy miliony černochů během 20. století opouštěly venkovský Jih a odcházely do měst na Severu a Západě.

Od té doby se Juneteenth stal hlavním svátkem připomínajícím zrušení otroctví a předstihl jiné možnosti, jako je vydání Emancipation Proclamation (22. září 1862; v platnost vstoupila 1. ledna 1863) nebo ratifikace třináctého dodatku (6. prosince 1865). Právě ten znamenal konečný akt zrušení otroctví v několika málo pohraničních státech, které se nepřipojily k povstání a na které se tak Lincolnova válečná opatření nevztahovala. Bylo to však oficiální vyhlášení abolice v posledním držícím se státě Konfederace, které zaujalo lidovou představivost a začalo se slavit v létě.

Kromě protiotrokářského původu slouží lidové přijetí svátku Juneteenth namísto jiných možných dat jako příklad kultury a tradice, které vznikly organicky, a nikoliv na základě oficiálního uznání, které začalo teprve v posledních letech. V současné době je Juneteenth v nějaké formě oficiálně uznán ve 49 státech (ve všech kromě Havaje) a existuje hnutí, které naléhá na Kongres, aby jej přijal jako oficiální národní svátek. To by bylo vhodné. Mohlo by jít o symbolické gesto, ale na symbolice záleží. (Od vydání článku se to již stalo. –pozn. překl.) Zrušení otroctví a utrpení a přínos černých Američanů si zaslouží významné místo v našem národním příběhu. Slavnostní, oslavný duch Juneteenthu je k tomu obzvláště vhodný. Vítězství naděje nad nepřízní osudu a svobody nad otroctvím si oslavu velmi zaslouží.

Když byl David Boaz z Cato Institutu požádán, aby jmenoval největší libertariánský úspěch, odpověděl: „Zrušení otroctví.“ Pro ty, kteří považují libertariánství za hnutí 20. století, jež se zformovalo v desetiletích po druhé světové válce, to může znít jako zvláštní tvrzení, ale není neoprávněné. Ačkoli ještě nebyly známé pod tímto označením, kvintesence libertariánských myšlenek přirozených, univerzálních a rovných individuálních práv včetně vlastnictví sebe sama a dobrovolné směny byly jádrem abolicionistického hnutí. Otroctví je protikladem svobody. Samotné slovo „svoboda“ má latinský původ v tom, jak staří Římané označovali postavení osob, které nebyly otroky. Není náhodou, že nejstarší známý písemný výraz pro pojem svobody, starověké sumerské slovo ama-gi, označovalo osvobození otroků jejich navrácením rodině (doslova matce) a bylo převzato jako symbol moderními libertariány.

Zastánci svobody by měli mít hlubokou úctu a ocenit naše abolicionistické předchůdce. Ačkoli existovaly i další, zejména tři velké historické kauzy silně ovlivnily počátky toho, co se stalo moderním libertariánstvím. První z nich byl vznik náboženské tolerance a odluky církve od státu v reakci na ničivé náboženské války v Evropě; druhou byl vzestup klasického liberálního hnutí za svobodný obchod, jak jej poznamenalo dílo Adama Smithe Bohatství národů a zrušení obilných zákonů ve Velké Británii; ale snad nejdůležitější byli radikální individualističtí abolicionisté, kteří v první polovině 19. století agitovali proti otroctví ve Spojených státech a v Evropě.

Bylo by ovšem chybou považovat tuto záležitost za věc, která skončila v roce 1865. Století Jima Crowa, segregace a rasového terorismu přetrvalo a nakonec ustoupilo svým moderním potomkům v podobě masového věznění, války proti drogám a policejní brutality zaměřené na černé Američany.

Juneteenth může a měl by sloužit jako výzva k akci, připomínka naší naléhavé potřeby usilovat o dokončení velkého nedokončeného díla, o vytvoření dokonalejší unie zasvěcené samozřejmé pravdě, že všichni jsou stvořeni sobě rovni. Masové protesty proti vraždě George Floyda znovu upozornily na potřebu odpovědnosti policie a reformy systému trestní justice, který je prolezlý systémovým rasismem a útlakem. „Dlužní úpis“, jak Martin Luther King mladší označil Deklaraci nezávislosti, dosud nebyl plně uhrazen.

Tím, že potvrdíme to, co chceme oslavovat, nebudeme pouze připomínat minulost. Zaměřujeme se také na to, čeho chceme dosáhnout v budoucnosti, jaké druhy pokroku stojí za to uctívat, protože chceme tyto výdobytky zachovat a zároveň na nich dále stavět. Takže dnes vám všichni v Cato Institutu přejeme šťastný Juneteenth.


Článek původně vyšel na webu Cato Institutu pod názvem Juneteenth: A Jubilee of Freedom. Přeložili DeepL a Martin Pánek.

Sdílej

O Autorovi

mm

Andy Craig je spolupracovníkem v Cato Institutu, kde působí jako pomocný redaktor Cato Policy Report. Předtím pracoval jako konzultant a autor kampaní pro guvernéra Garyho Johnsona a vystudoval politologii na Hendrix College.

Comments are closed.