fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

Liberalizace předpisů, digitalizace a školné – recepty pro školství

0

Liberální institut, tisková zpráva ze dne 5. prosince 2023

Pokud má dojít k navýšení počtu školek, stát by měl snížit nyní přehnané hygienické a funkční požadavky pro jejich zakládání. Pro základní a střední vzdělávání by měla být stanovena jednotná koncepce digitalizace, která bude v průběhu let pouze parametricky upravována. Vzdělávání v oblasti digitalizace by se nemělo týkat pouze dětí, ale i učitelů. Problémy s financováním vysokých škol by vyřešilo zavedení školného v kombinaci se systémem podpory pro studenty se slabším socioekonomickým zázemím. Takové jsou hlavní závěry třetí části série Založeno na faktech, kterou dnes vydává Liberální institut.

Čtyřdílná studie Založeno na faktech vychází postupně po částech. Třetí část studie je zaměřená na oblast vzdělávání a navazuje studie o energetice a zemědělství, které byly publikovány v předchozích týdnech.  „Hlavním tématem stávky škol, která proběhla v pondělí 27. 11. bylo zejména nedostatečné financování škol, které je patrné i z mezinárodního srovnání s ostatními zeměmi OECD. V oblasti terciálního vzdělávání však místo navyšování rozpočtů ze strany MŠMT vidíme cestu spíše v zavedení školného pro studenty. Střízlivá analýza bez emocionálního nebo ideologického zabarvení nám ukazuje, že školné zlepšuje financování škol, úroveň výuky a motivuje studenty k lepším akademickým výsledkům. Pokud je vhodně nastavena politika dávek a stipendií, nedochází ani k výraznému růstu bariér pro chudší studenty,“ uvádí národohospodářský analytik a autor studie Jan Šincl.

Popis současné situace českého zemědělství a jeho problémů i návrhy reforem jsou obsahem studie, která je k přečtení na našem webu ZDE.

Studie Založeno na faktech vychází po částech během listopadu a prosince. Po energetice, zemědělství a vzdělávání bude následovat ještě oblast regulace životního stylu. Jde o jednu ze studií, které daly dohromady ekonomické think-tanky podobné Liberálnímu institutu v řadě dalších evropských zemí (v Německu, Francii, Polsku, Itálii, Řecku, Rumunsku a Španělsku). Studii pro celou EU dává dohromady v Bruselu sídlící think-tank Epicenter, který rovněž celý projekt koordinuje.

„Epicenter celý projekt řídí, rovněž poskytuje finanční prostředky na výzkum a informační kampaň. Studie, kterou dnes zveřejňujeme, je ovšem dílem výhradně naším. Liberální institut si sám vybral oblasti, ve kterých bádal a sám zvolil metodiku. Analytické práce probíhaly od září do listopadu letošního roku,“ dodává Martin Pánek, ředitel Liberálního institutu.


Liberální institut je nestátní, nezávislá, nezisková organizace, jejímž cílem je rozvíjet a aplikovat ideje a programy založené na principech klasického liberalismu. Jeho aktivity jsou založené na hodnotách svobody jednotlivce, vlády s omezenými pravomocemi, volného trhu a míru. Jde o tradiční český think-tank založený již v roce 1989.

Pro více informací kontaktujte:

Gabriela Řezníčková
projektová manažerka Liberálního institutu
gabriela.reznickova@libinst.cz, 731 287 387

Martin Pánek
ředitel Liberálního institutu
martin.panek@libinst.cz,
 777 157 142

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Comments are closed.