fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

ekonomickymagazin.cz: Liberální institut: ČMKOS porušuje vlastní stanovy

0

Liberální institut vydal krátkou studii o Českomoravské konfederaci odborových svazů (ČMKOS) a její právní a finanční struktuře. Čtenář se tak může stručně seznámit s fungováním této vlivné organizace.

Odborový předák Josef Středula se vyjádřil, že Konfederace zastupuje 270 000 zaměstnanců a její vliv v posledních letech po dlouhodobém útlumu opět roste. Tento růst je kombinací několika faktorů – marketingových kampaní jako je „Konec levné práce“, nezpochybnitelného charismatu jejího současného předsedy a prezidentského kandidáta Josefa Středuly nebo výhodám, kterých se odborům dostává ze strany státu.

Studie ukazuje, že financování odborů je netransparentní. Konfederace by měla transparentně zveřejnit, jakou částku vybírá od jednotlivých svazů a kolik zaměstnanců skutečně zastupuje. I anonymizovaná data by pomohla zvýšit transparentnost jejího financování a vyvrátila by jakékoliv podezření.

Liberální institut poukazuje zejména na zřejmé nesrovnalosti v účetních závěrkách ČMKOS. Pokud mezi sebou porovnáme veřejně dostupné údaje, zjistíme, že ČMKOS buď porušuje vlastní stanovy, nebo nezastupuje udávaný počet zaměstnanců, či v nejhorším případě nezveřejňuje všechny prostředky, které během jednotlivých let obdržela v rámci členských příspěvků, jak plyne ze zveřejněné analýzy.

Účetní závěrky jednotlivých svazů natož jednotlivých odborových organizací nejsou dohledatelné.  Celkové částky, kterými odbory disponují, tak lze pouze odhadovat. To není ideální stav, obzvlášť v situaci kandidatury pana Středuly na prezidenta. Josef Středula by si měl rozmyslet, zda chce lobbovat za odbory u vlády, nebo kandidovat na veřejnou funkci.

Autoři kromě zmíněných skutečností nalezli i další problematické oblasti fungování ČMKOS. Jedná se například o nekonzistenci údajů mezi jednotlivými účetními závěrkami nebo porušování stanov ve spojitosti s působením místopředsedy konfederace ve vedení soukromé obchodní společnosti.

Kompletní studie Liberálního institutu je k dispozici na webových stránkách Libinst.cz.

MARTIN PÁNEK, ředitel Liberálního institutu

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Comments are closed.