fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

Na otázky EKONOmixu odpovídá M. Ševčík

0

1) Je rozsah pravomocí centrální banky odpovídající stávajícím podmínkám v českém bankovnictví ? (srovnání se zahraničím)

Postavení České národní banky je dáno především průběhem transformace české společnosti a zvláště pak průběhem ekonomické transformace. Podle mého názoru je rozsah pravomocí centrální banky v současné době již srovnatelný s obdobnými institucemi v zemích s vyspělou tržní ekonomikou. Při určitém stupni zobecnění lze dokonce říci, že ne ve všech zemích mají centrální banky takové pravomoci a možnosti jako je tomu u nás v případě České národní banky.

2) Využívá Česká národní banka dostatečně svých možností při bankovní regulaci a dohledu, kde vidíte skryté rezervy.

Podle mého názoru se situace v bankovním dohledu značně zlepšila. Přesto si myslím, že se někteří představitelé České národní banky v uplynulých letech dopustili řady závažných chyb při bankovní regulaci a při realizaci opatření vyplývající z činnosti bankovního dohledu. Zdůrazňuji, že kořeny těchto chyb vznikly v letech 1991-93 za období „masového“ vydávání licencí málo známým či dokonce neznámým subjektům. Bankovní dohled tehdy neřešil včas problémy, které byly signalizovány z otevřených zdrojů, ale i z informačních zdrojů ze zahraničí a z uzavřených informačních zdrojů institucí, které se zabývají kriminalitou v této oblasti. Rezervy spatřuji především v tom, že opatření měla být včasnější a razantnější. Chyby spatřuji i v tom, že u některých bank nemusel být zaveden zvláštní režim (nucená správa, řízení o odejmutí licence) pokud by byla daleko dříve přijata mírnější opatření, popřípadě pokud by se hlouběji prozkoumal stav v těchto bankách. Myslím si, že na daleko lepší úrovni mohla být i součinnost s orgány činnými v trestním řízení. Dokladem toho je i situace v Kreditní bance Plzeň, kdy z původně avizovaných 12,5 mld Kč ztráty se po razantnějším zapojení těchto orgánů do vyšetřování okolností podivných transakcí, řada subjektů uvolila splácet své dluhy a ztráta se tak k dnešnímu dni jeví řádově nižší.

3) Jakými dalšími pravomocemi by ČNB měla disponovat, případně které pravomoci by měly být ČNB odebrány, aby došlo k zefektivnění funkce bankovního sektoru jako celku.

Otázkou do diskuse je, zdali ponechat rozdělení kompetencí v oblasti bankovnictví, monetární politiky a dalších souvisejících záležitostech ve stávající podobě, či zda posílit pravomoci výkonné-exekutivní moci, v tomto případě reprezentované Ministerstvem financí ČR. Osobně si myslím, že pro další racionální chod naší ekonomiky a bankovního sektoru zvlášť, je stávající rozdělení odpovídající a v zásadě by se nemělo měnit. Posílit by se měla výkonnost a odborný potenciál samotného bankovního dohledu ČNB.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..