fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

Na otázky RESPEKTU odpovídá M. Ševčík

0

1) Čím je podle Vás způsoben rozdílný vývoj inflace, růstu HDP a nezaměstnanosti mezi ČR a SR ?

Jedním z důvodů rozdílného vývoje některých makroekonomických ukazatelů v SR a ČR je rozdílný přístup k hospodářské politice v těchto zemích. Například nižší roční míra inflace ve Slovenské republice je dána nižší mírou liberalizace cen. V SR existuje více cen regulovaných a věcně usměrňovaných než v ČR. Na nižší míru inflace působí i vyšší dotace zemědělského sektoru, což se zprostředkovaně odráželo v pomalejším tempu růstu cen zemědělských produktů. Podle posledních informací však tento efekt ve Slovenské republice přestává fungovat. Relativně vysokého tempa ekonomického růstu a zároveň nižší míry inflace je ve Slovenské republice dosaženo díky několikanásobně vyšší míře nezaměstnanosti než jaká je v ČR. Na Slovensku je také podstatně nižší celková efektivní poptávka a podstatně nižší i tempo růstu této veličiny. Nedochází tím k takovému tlaku na růst celkové cenové hladiny jako v ČR, kde celková poptávka roste podstatně rychleji. Laikům by se jevilo, že předností české ekonomiky je nízká průměrná míra nezaměstnanosti. V dnešních podmínkách fungování tržní ekonomiky a v současné fázi transformace ekonomiky ČR se paradoxně tento ukazatel stává brzdou dalšího rozvoje ekonomiky, protože prakticky neexistuje konkurence na trhu práce (zvláště v některých regionech), nízká nezaměstnanost přináší tlak na zvyšování mezd a toto vytváří podmínky k vyšší inflaci v ČR než v SR. Rozdíly v tempu růstu ekonomiky jsou prozatím zanedbatelné a jedním z faktorů, který působí ve prospěch SR jsou například ochranářské opatření slovenské ekonomiky.

2) Myslíte si, že tyto rozdíly se budou nadále prohlubovat, nebo dojde např. v míře inflace ke sblížení mezi Čechami a Slovenskem ? O jaká čísla a argumenty lze takovou predikci opřít ?

Podle mého názoru dojde ve velmi krátké době ke sblížení tempa růstu celkové cenové hladiny v ČR a SR s tím, že ve střednědobém horizontu bude míra inflace u nás nižší než na Slovensku. Tempo růstu ekonomiky v příštím roce bude s největší pravděpodobností v obou zemích přibližně na stejné úrovni, rozdíl může činit něco kolem 0,5 % v závislosti na přijatých hospodářsko-politických opatřeních a v závislosti na politické situaci. Bohužel nepředpokládám, že by radikálně vzrostla míra nezaměstnanosti v ČR a tím pádem, že bychom se přiblížili situaci v SR.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..