fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

Nejvyšší kontrolní úřad: Ministerstvo dopravy neotevřelo v rozporu s plánem trh veřejných služeb v přepravě cestujících.

0
Podle závěrů Nejvyššího konktrolního úřadu zabezpečilo Ministerstvo dopravy poskytováním prostředků státního rozpočtu v roční výši kolem 6 740 mil. Kč dopravní obslužnost vlaky osobní dopravy. Nevytvořilo však především v rámci dopravního plánování, kontrolní činnosti a otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících dostatečné předpoklady pro jejich hospodárné a efektivní použití.
NKÚ mimo jiné upozorňuje na to, že:
1. Ministerstvo dopravy neotevřelo trh veřejných služeb v přepravě cestujících. Nenaplnilo tak vládou schválený plán z roku 2011, podle kterého mělo do prosince 2015 zadat v nabídkových řízeních čtvrtinu linek.
Důvodem bylo zejména to, že minimálně od roku 2011 nedokázalo vyřešit opakující se problémy mezi objednatelem (MD), ČD a potenciálními uchazeči o uzavření smlouvy o závazku veřejné služby v nabídkových řízeních. Otevření trhu veřejných služeb považuje NKÚ za efektivní nástroj k optimalizaci dopravci požadované kompenzace z provozování vlaků v rámci veřejné služby v přepravě cestujících.
2. Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy – zásady objednávky dálkové dopravy pro období 2012 – 2016 nebyl zcela objektivním a transparentním podkladem pro stanovení prostředků státního rozpočtu na zajištění dopravní obslužnosti státu. Neobsahoval zejména vymezení předpokládaného rozsahu kompenzace z provozování linek dálkové dopravy ve vazbě na konkrétně stanovené dopravní výkony těchto linek.
3. Ministerstvo dopravy nevypracovalo bližší metodická pravidla pro vykazování nákladů, výnosů a provozních aktiv vymezených ve vyhlášce č. 296/2010 Sb.7 (nahradila vyhlášku č. 241/2005 Sb.8 ), které mají sloužit pro účely stanovení kompenzace dopravcům z provozování vlaků na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. ČD si tak vytvořily vlastní metodiku, podle které rozdělovaly náklady a výnosy osobní dopravy na vlaky objednávané MD a na ostatní. Kontrolu vykázaných údajů vnějšími orgány omezoval značný rozsah vstupních dat a nemožnost rozboru jednotlivých operací zahrnutých do výpočtu ztráty jiným programovým vybavením než používaným ČD. Skutečnosti zjištěné NKÚ při kontrole ukazují na potřebu nastavení jednotných metodických pravidel pro vykazování uvedených údajů, která by platila pro všechny potenciální dopravce, a to i v případě regionální dopravy objednávané kraji. Tato potřeba je zvlášť významná v zájmu zabezpečení odpovídající transparentnosti dopravci vykazovaných údajů v souvislosti s procesem otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících.

Zajímají Vás podrobné údaje a informace? Kontaktujte nás. Rádi pro Vás vypracujeme studie, analýzy, komparace, či uspořádáme expertní stoly, či semináře pro veřejnost.

Sdílej

O Autorovi

mm

Pavel Peterka je spolupracovník Liberální institutu a vedoucí týmu Index byrokracie. Je hlavním ekonomem finanční skupiny Roklen.

Comments are closed.