fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

Osudná domýšlivost: Předmluva F. A. Hayeka

0

Pro tuto knihu jsem si stanovil dvě pravidla. Nebudou v ní žádné poznámky pod čarou a veškerá argumentace, která není pro její hlavní záměr podstatná, jež však může být zajímavá či dokonce podstatná pro odborníka, bude buď vytištěna menším písmem, aby letmý čtenář věděl, že zde může část textu přeskočit, aniž by to nějak narušilo souvislost výkladu, anebo uvedena v dodatcích.

Odkazy na citovaná či zmiňovaná díla jsou obvykle udávány v závorkách, kde uvádím jen stručnou informaci – jméno autora (kde to nevyplývá z kontextu), rok, v němž jeho dílo vyšlo, a tam, kde je to nutné, jsou za dvojtečkou uvedena čísla patřičných stránek. Bylo-li u nějaké knihy použito její pozdější vydání, je to zaznamenáno pomocí lomítka, příkladně 1786/1973, kde první letopočet odkazuje na původní (nebo jen starší) vydání, druhý na použité vydání pozdější.

Je nemožné vyjmenovat všechny zdroje, z nichž jsem čerpal v průběhu dlouholetého studia, i kdyby se mělo jednat pouze o seznam všech děl, z nichž jsem nabyl své vědomosti a názory, a už vůbec nelze v bibliografii vypsat všechna díla, o nichž vím, že by je člověk měl studovat, aby si mohl nárokovat povolanost na poli tak širokém, jako je to, jímž se tato práce zabývá. Nemohu si ani činit naději na to, že bych uvedl všechny osoby, jimž jsem zavázán díky za ta mnohá léta, kdy bylo mé úsilí zaměřeno na fundamentálně stále stejný cíl. Rád bych však vyjádřil hlubokou vděčnost slečně Charlotte Cubittové, která mi v době přípravy rukopisu byla asistentkou a bez jejíž oddané pomoci by práce nikdy nebyla dokončena. Stejný dík si zaslouží také profesor W. W. Bartley III. z Hooverova institutu Stanfordské univerzity, který se – když jsem právě před dokončením konečné verze na nějakou dobu onemocněl – této knihy ujal a připravil ji k tisku.

F. A. Hayek
Freiburg im Breisgau
duben 1988


Osudnou domýšlivost si můžete koupit v našem e-shopu a u každého dobrého knihkupce.

Sdílej

O Autorovi

mm

Friedrich A. Hayek byl jedním z nejvýznamnějších ekonomů rakouské školy, právních a sociálních teoretiků a filozofů 20. století. V roce 1974 získal Nobelovu cenu za práci v teorii peněz a ekonomických fluktuací a za analýzu interdependence ekonomických, sociálních a institucionálních fenoménů. Je nositelem řady ocenění, jeho článek "Využití znalostí ve společnosti" je jedním z nejcitovanějších akademických článků na světě. Je autorem knih "Cesta do otroctví", "Právo, zákonodárství a svoboda", "Osudná domýšlivost" a dalších.

Comments are closed.