fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

PojistnýObzor.cz: Obraz současné světové a naší ekonomiky není po více než třech dekádách optimistický

0

Podívejme se, jak se reálně dařilo jednak světové a naší ekonomice a jak se dařilo v posledních mimořádně hektických dekádách plnit své poslání ekonomii jako vědecké disciplíně.

Základním motivem ekonomického chování lidí bylo od počátku dějin lidstva uchování si života získáním zdrojů obživy a dalších k životu nutných potřeb. Vývoj dospěl ve vyspělých ekonomikách díky prakticky neustálému technickému pokroku a z něj plynoucímu permanentnímu, i když cykličností poznamenávanému ekonomickému růstu až k současnému relativně vysokému stupni dosahovaného blahobytu při stále nižší potřebě zdrojů, zejména pracovních kapacit. Ekonomická věda byla v průběhu vývoje nucena permanentně se měnící podmínky tohoto procesu anticipovat a snažit se co nejvíce přispívat k jeho bezporuchovému chodu.

HAYEK, F. A. Kontrarevoluce vědy. Praha: Liberální institut, 1995.

celý článek…

Sdílej

O Autorovi

mm

Martin Pánek je ředitelem Liberálního institutu a bývalým šéfredaktorem Laissez Faire. V minulosti pracoval jako poradce v Evropském parlamentu a je autorem knih Kompletní slepice a Částečná kráva.

Comments are closed.