fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

Politická ekonomie strachu

0

Jedním z teoretiků, kteří přispěli nejvíce k pochopení politické ekonomie růstu vlády, je americký ekonom a historik Robert Higgs. Profesor Higgs je předním světovým odborníkem na problematiku růstu moci státu v USA v posledních dvou stech letech. Pro nás je tento případ poučný z toho důvodu, že jestli někdy někde existovala explicitní snaha vybudovat „minimální stát“, který bude lidem zajišťovat vnitřní a vnější bezpečnost, tedy zajistí jim mírové prostředí pro jejich společenský rozvoj, ale jinak nebude do jejich životů zasahovat, pak to byly právě Spojené státy. Avšak navzdory veškeré slávě americké ústavy a listiny základních práv se dnes Spojené státy nacházejí od této původní vize nahony daleko. Jejich vláda v rozporu s počátečními ideály znárodňuje, reguluje, zdaňuje a prostřednictvím tisíců stran legislativních aktů zasahuje do každodenního života každého člověka, a to stále více nejen na americkém teritoriu, ale i jinde ve světě. Jak k tomu došlo?

Svou roli hrály krize a války, spolu se systematickou snahou vlád vyžívat těchto událostí k vyvolávání strachu mezi obyvatelstvem, díky kterému bylo možné zvětšovat krok za krokem svou moc. Neznalost ekonomické teorie, a tedy chabé chápání důsledků prováděných „krizových“ opatření tento mechanismus pouze umocňuje. A právě analýzu některých klíčových okamžiků tohoto procesu je možné najít v předkládané publikaci. Jak došlo k tomu, že federální daň z příjmu to z protiústavnosti „dotáhla“ až na vysokou univerzální daň konfiskující příjem stamilionů lidí? Jak oslavovaný prezident F. D. Roosevelt vyvolal největší krizi v americké historii a způsobil více než desetiletí trvající masovou nezaměstnanost způsobující strádání milionů sociálně nejslabších vrstev společnosti, čímž nadobro liberální Ameriku přetvořil v sociální stát evropského typu? Jak povinná vojenská služba a organizace války sloužily jako model pro centrální plánování amerického hospodářství? To jsou témata, na nichž se profesor Higgs snaží prokázat, jak klíčové je nenechat se zastrašit, má-li se společnost vyhnout etatizaci a byrokratizaci. Zároveň si při hledání odpovědí na tyto otázky člověk uvědomí, jak mocnou výbavou je znalost historie kombinovaná se znalostí politické ekonomie. Jen ekonomická teorie totiž dokáže vysvětlit souvislosti mezi historickými jevy, identifikovat příčinu a následek, najít dopady jednotlivých politik a opatření a odhalit falešně si přivlastňovaná vítězství v boji proti nezaměstnanosti, chudobě, diskriminaci apod. 
Dobrý úmysl (existuje-li vůbec) ani sebelíbivější politická deklarace totiž pro skutečné dosažení vytýčených cílů nestačí. Historie nám nabízí nespočet příkladů – a Rooseveltova reakce na hospodářskou krizi by byla v americkém kontextu exemplárním příkladem – , kdy provedené politiky situaci nejen nezlepšily, ale ještě zhoršily. A historická realita nám navíc ukazuje, jak běžným jevem se v politice stala lež a podvod na občanech.

Pohled historika nám zároveň umožní podívat se na mechanismy fungování společnost s odstupem a jistým nadhledem. Jak nicotné a bezvýznamné se poté jeví každodenní politické půtky, jakmile si jednou uvědomíme „jednosměrný“ staletí trvající neúprosný vývoj směrem k nárůstu státní moci, daňové zátěže a byrokratizace společnosti. Strach, kvůli  jehož odstranění bláhová veřejnost vpouští do svých privátních záležitostí stát s jeho „vykonavateli dobra“, pomalu ale jistě vykonává své dílo. A společnost nejenže ztrácí v dobách krizí ostražitost, ale postupně se mění. Zvyká si. Nebrání se. Pryč jsou doby, kdy samotná myšlenka existence např. daně z příjmu vyvolávala lidový odpor. Dnes by totéž vyvolala snaha daň snížit o pár procent!

Rádi bychom doufali, že tato kniha profesora Higgse přiměje alespoň některé z čtenářů k zamyšlení nad dynamikou politických a společenských procesů, které nám odebírají kontrolu nad našimi životy a svěřují ji do rukou byrokracie a politiků. Snad si mnozí s Robertem Higgsem položí otázku: „Stát že nás chrání?“ a nakonec kriticky přistoupí k oné naivní koncepci státu jako našeho služebníka k podívají se poněkud realističtěji na výsledky jeho fungování. Tato kniha splní svůj účel, pokud alespoň někoho přivede k uvědomění si skutečnosti, že ačkoliv na nás různá nebezpečí jistě číhají, stát nás před nimi nikdy v minulosti nechránil a nechrání nás ani dnes. Nemůže a ani nechce. Je totiž v jeho zájmu, abychom se báli.


Vystoupení profesora Higgse v pořadu Ekonomika CT24 (celá druhá polovina pořadu)

Vlády drží u moci strach„, rozhovor s R. Higgsem v MFDnes, čtvrtek 13.4.

Přednášky profesora Higgse na FNH VŠE „Political Economy in the Light of History“ (ve formátu mp3)

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

All search results