fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

Proč padl socialismus a jak jsme se dostali sem – základní ekonomické texty

0

Máme na léto v Liberálním institutu dva stážisty. Oba jsou velmi mladí, nezažili ani olympijské hry v Naganu. Jeden stážista je původem z Texasu, druhá stážistka je původem z Venezuely. Jeden z jejich prvních dotazů byl ten, který je uvedený v titulku článku: „Proč se zhroutil socialismus a jaké udělalo Československo/Česko reformy?“ Stážistku z Venezuely to zajímalo i z důvodu, co dělat ve Venezuele, až se zhroutí tamní režim.

Otázka to není úplně lehká, a pokud člověk nechce dát povrchní vysvětlení, zabere to spoustu času. Tak mě napadlo zadat na každý týden stáže texty k přečtení, které jsme pak se stážisty prodiskutovali. Na vybírání podkladů a diskusích se podílel taky hlavní ekonom Liberálního institutu Jiří Nohejl.

Domnívám se, že jde o opravdu dobré texty, které by měl znát přinejmenším každý ekonom a každý liberál, dávám sem stručně komentovaný seznam:

 1. Petice výrobců svíček (Frédéric Bastiat, 1845) (česky, anglicky) Velmi názorně vysvětluje nesmyslnost celních bariér, čte se lehce a je krátký. Ideální čtení pro začátek.
  Co je vidět a co není vidět – 1. kapitola, Rozbité okno (Frédéric Bastiat, 1850) (česky, anglicky) Text čtivou a srozumitelnou formou vysvětluje to nejdůležitější na porozumění ekonomie – náklady obětované příležitosti. Zcela stěžejní koncept pro analýzu jakéhokoliv politického opatření.
 2.  

 3. Já, tužka (Leonard E. Read, 1958) (česky, anglicky) Vysvětluje zázrak volného trhu. Jak spolu sedm miliard lidí obchoduje a pomáhají si, aniž o sobě vědí a aniž vědí, že si pomáhají. Jde o výborný úvodní text k:
  Využití znalostí ve společnosti (Friedrich A. Hayek, 1945) (česky, anglicky) Oproti Readovu textu mnohem hlubší dílo, které je ale také o poznání náročnější na četbu a pochopení. Naprosto zásadní text pro pochopení nefunkčnosti a nemožnosti centrálního plánování. Jde o jeden z dvaceti nejcitovanějších ekonomických paperů na světě.
 4.  

 5. Ekonomická kalkulace v socialistickém společenství (Ludwig von Mises, 1920) (česky, anglicky) Text, který z jiného úhlu než Hayekův text, vysvětluje, proč není možné, aby socialismus fungoval. Postřehy z tohoto článku jsou taktéž bezpodmínečně nutné k pochopení nemožnosti socialismu.
 6.  

 7. The Problem of Social Cost (Ronald Coase, 1960) (anglicky) Coase vysvětluje rozdíl mezi soukromými a společenskými náklady a představuje teoretický framework, jak společenské náklady optimalizovat.
  Doplňkové čtení: Politicians and Firms (Andrei Shleifer & Robert W. Vishny, 1994) (anglicky)
 8.  

 9. Using vouchers to privatize an economy: the Czech and Slovak case (Jan Švejnar & Miroslav Singer, 1994) (anglicky) Stručně a přehledně popisuje a hodnotí českou kuponóvou privatizaci.
  Voucher privatization (Maxim Boycko, Andrei Shleifer, & Robert W. Vishny) (anglicky) Text poradů při ruské kuponóvé privatizaci, který srovnává českou a ruskou kupónovou privatizaci, popisuje rozdíly a vysvětluje, proč k nim došlo.
  Dopňkové čtení: Privatization: Czechoslovakia (Dušan Tříska, 1991) (anglicky) + The Czechoslovak Experience with Privatization (Tomáš Ježek, 1997) (anglicky) Texty dvou autorů, kteří se na kupónové privatizaci podíleli přímo z nejvyšších vládních pozic. Třískův text před privatizací a Ježkův po ní.
 10.  

 11. Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems (Elinor Ostrom, 2009) (anglicky) Jediná ženská nositelka Nobelovy ceny se celý život zabývala výzkumem toho, jak lidé vytvářejí instituce, aby překonali tržní selhání. Toto je její nobelovská přednáška.
  Doplňkové čtení: Is the Only Form of ‚Reasonable Regulation‘ Self Regulation?: Lessons from Lin Ostrom on Regulating the Commons and Cultivating Citizens (Peter J. Boettke, 2010) (anglicky)
 12.  

 13. Moc bezmocných (Václav Havel, 1978) (česky, anglicky) Must-read esej prvního českého prezidenta, relevantní k diskusi o socialismu a jeho transformaci do svobodné společnosti.
  Dismantling Socialism (Václav Klaus, 1991) (anglicky) Projev druhého českého prezidenta z roku 1991 poisuje transformační problém analytickým pohledem.
Sdílej

O Autorovi

mm

Martin Pánek je ředitelem Liberálního institutu a bývalým šéfredaktorem Laissez Faire. V minulosti pracoval jako poradce v Evropském parlamentu a je autorem knih Kompletní slepice a Částečná kráva.

Comments are closed.

All search results