fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

Research brief: Metodologická úskalí společenských věd obecně a ekonomie konkrétně

0

Vědy, které zkoumají nezáměrné výsledky lidských činností, často nazývané společenské vědy, čelí dvěma hlavním problémům. Prvním je absence matematicky formulovaných kauzálních zákonů, podobných těm ve fyzice. Druhým problémem je obtížnost provádění laboratorních experimentů, které by umožnily izolovat jednotlivé proměnné a pozorovat jejich vliv v reálném světě.

Tato studie se nejprve zabývá Popperovým demarkačním kritériem vědy a jeho implikacemi. Dále se autor věnuje problematice experimentů ve společenských vědách a úskalím vyplývajícím z apriorní povahy studia ekonomických fenoménů. Poté představuje Hayekovu teorii komplexních jevů, kterou demonstruji na příkladu inflace. Zaměřuje se rovněž na roli modelů ve vědě a poskytuje odpověď na otázku, zda je ekonomie vlastně vůbec vědou.

Celou studii ve formátu PDF stahujte zde »

Sdílej

O Autorovi

mm

Štěpán Drábek je tvůrcem projektu Ekonomie Jednoduše a vicemistrem republiky 2022 v Ekonomické olympiádě pro základní školy.

Comments are closed.