fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

Vyrovnaný státní rozpočet, ale ne za každou cenu!

0

Jedním z nejpalčivějších problémů naší společnosti, který je ekonomy hojně skloňován, je bezprecedentní tempo zadlužování ČR (přesněji řečeno postupně se prohlubující strukturální deficit veřejných financí). Jen málokdo z erudovaných by si dovolil rozporovat, že je naléhavě nutné jej začít řešit. A to, co možná nejdříve.

V tomto článku si však kladu za cíl poukázat na skutečnost, že zdaleka ne všechna řešení, jež jsou nyní nasnadě, jsou vhodná a že by se vláda zkrátka neměla uchýlit k takovým krokům, které by sice navrátily veřejné finance do zdravého pásma, avšak za obrovskou cenu a s dalekosáhlými neblahými důsledky.

Novou policy analýzu Štěpána Drábka čtěte zde (PDF) »

Trhy nejenomže zvyšují bohatství (ať už jej měříme jakkoli), ale rovněž nás učí mnoha dobrým vlastnostem. Těmi jsou například empatie, inovativnost a poctivost. Podnikatelé se musejí pokoušet vžít do kůže svých spotřebitelů, naslouchat jejich přáním a okamžitě se přizpůsobovat jejich nahodilým změnám, jinak by neobstáli v nemilosrdném konkurenčním boji a byli ostatními výrobci nahrazeni. A dále, účinnou metodou, jak získat konkurenční výhodu, je pokoušet se najít nový, efektivnější produkční postup snižující výrobní náklady. Henry Hazlitt výslovně píše: „(…) největší zisky získají firmy, které dosáhly nejnižších výrobních nákladů.“ Přičemž jsou to právě spotřebitelé, kterým všemožné inovace nejvíce prospívají, protože v konečném důsledku vedou ke zlevňování a růstu kvality produktů, jež nakupují. Nesmíme opomenout snad tu vůbec nejctnostnější vlastnost, k níž nás trhy vedou, a tou je poctivost. Soustavně dosahovat zisku je totiž možné jen čestným a upřímným jednáním se svými zákazníky. Bývalý člen Národní ekonomické rady vlády Jiří Schwarz praví: „Trh dlouhodobě vynucuje čestné, morální jednání u podnikatelů. Podnikatelé si je osvojují z praktických důvodů, protože dobrá pověst jim zabezpečí v budoucnu vyšší počet zákazníků.“ A myslím, že v tomto duchu krásně vyznívá citát dalšího českého ekonoma Josefa Šímy: „Lidé jsou dobří a trhy [jakožto učitelé etiky] je činí ještě lepšími.“

Sdílej

O Autorovi

mm

Štěpán Drábek je tvůrcem projektu Ekonomie Jednoduše a vicemistrem republiky 2022 v Ekonomické olympiádě pro základní školy.

Comments are closed.