fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

Založeno na faktech: Vstříc rozumnější regulaci

0

Předkládaná studie je souborem čtyř studií mapujících odvětví energetiky, zemědělství, vzdělávání a životního stylu v České republice, které postupně vyšly v seriálu Založeno na faktech během listopadu a prosince 2023.

Po analýze problémů v jednotlivých odvětvích předkládá příklady a inspirace ze zahraničí a z vědecké literatury, které by mohly při jejich řešení dlouhodobě pomoci české společnosti a ekonomice.

Celou studii čtěte ZDE »

 • Česká republika by měla pokračovat v nastoleném trendu podpory jaderné energetiky. Naopak aktivní podpora solární a větrné energie by měla být opuštěna.
 • Intervence na trhu, jako je například uvalení daně z neočekávaných zisků nebo jednostranná snaha o snížení nutného počtu hlasů pro vytlačování minoritních akcionářů, by měly být omezeny na naprosté minimum. Krátkodobé zisky z těchto a podobných zásahů ani zdaleka nevyváží ztrátu důvěry v podnikatelské prostředí ze strany investorů.
 • Stát by měl po britském vzoru fungovat pouze jako regulátor, a nikoliv jako akcionář největšího dodavatele energií.
 • V zemědělství by ČR měla naprosto opustit systém národních dotací, které primárně pouze zvyšují zisk největších firem a nepomáhají malým podnikům tak, jak bylo původně zamýšleno.
 • Evropské dotace, na jejichž existenci má ČR pramalý vliv, by se měla pokusit přesměrovat do oblastí, které by pomohly zvýšit produktivitu českých zemědělců, snížit dopady na krajinu a celkově sektoru pomoci s efektivitou.
 • Inspirací do budoucna by se jednoznačně měl stát zemědělský sektor na Novém Zélandu, který je schopen efektivně fungovat v mezinárodní konkurenci i bez existence rozsáhlých dotačních systémů.
 • Řešením dlouhodobého nedostatku pracovníků (nejen) v zemědělství je pak signifikantní zvýšení kvót pro příjem zahraničních pracovníků nebo jejich naprosté opuštění.
 • Nedostatek mateřských škol je primárně způsoben délkou stavebního řízení a přísnými hygienickými požadavky. V případě rozvolnění těchto dvou překážek by se problém s nedostatkem míst mohl vyřešit relativně rychle.
 • V problematice základního a středního školství docházíme k závěru, že stát působí bez jasné koncepce a spíše reaktivně, a to nejen v oblasti digitalizace školství, která se naplno rozjela až kvůli pandemii onemocnění covid-19.
 • V neposlední řadě se pak zaměřujeme na problematiku suboptimálního financování veřejných vysokých škol a navrhujeme představení školného pro studenty, které nejenže tento problém částečně či úplně řeší, ale při správném nastavení nebude představovat problém ani pro nízkopříjmové studenty.
 • Zákaz ochuceného zahřívaného tabáku ze strany EU se nezakládá na současném poznání a za mnohem vhodnější přístup považujeme ten, který momentálně převažuje ve Velké Británii.
 • V oblasti legalizace marihuany navrhujeme přepracování současného návrhu regulovaného trhu s konopím a inspiraci zeměmi, jejichž přístup lze považovat za více protržní, protože takový přístup dosahuje dlouhodobě nejlepších výsledků.

Celou studii čtěte ZDE »

Sdílej

O Autorovi

mm

Jan Šincl je analytik Liberálního institutu. Vystudoval Národohospodářskou fakultu VŠE a věnuje se zpracovávání ekonomických a hospodářských analýz.

Comments are closed.